Aktuality

Známe držitele prestižních titulů STAVBA ROKU 2019 a dalších udělovaných cen

       

 

Celkem 6 titulů Stavba roku 2019, 14 zvláštních cen, Ceny veřejnosti a tituly Zahraniční stavba roku 2019 a Urbanistický projekt roku 2019, byly uděleny na slavnostním galavečeru 27. ročníku největší celorepublikové soutěžní přehlídky Stavba roku 2019, který se uskutečnil v pondělí 21. října 2019 tradičně v Betlémské kapli v Praze. Hlavním organizátorem soutěže je každoročně Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která je zároveň i vypisovatelem soutěže, spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Večer byl jako každoročně nejvýznamnější událostí roku ve stavitelství a architektuře, a byl zároveň důstojným připomenutím, mimo jiné, i významu například inženýrských a dopravních staveb, které jsou také jeho nedílnou součástí, a ty nejvýznamnější z nich, najdete i mezi letošními oceněnými i přihlášenými stavbami, jak v České republice, tak mezi realizacemi našich firem v zahraničí.

Večera se účastnila řada významných osobností z veřejného, akademického i soukromého sektoru, odborných institucí, stavebních společností, investorů a také architektů a inženýrů. Jedním z hostů večera byl i ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Na slavnostním galavečeru tradičního 27. ročníku soutěžní přehlídky se hosté opět seznámili nejen s autory jednotlivých staveb, ale také projektanty, stavebními firmami, a všemi, kdo připravili kompletní projektové dokumentace, a kdo realizovali jednotlivé stavby a stavební díla. Zároveň seznamuje také s jednotlivými investory, kteří stáli u každé stavby většinou od zrodu myšlenky konkrétního investičního záměru, až po její úplnou realizaci. Galavečer byl vrcholem ocenění a seznámení se s jejich, mnohdy několikaletou, prací a úsilím“, připomíná ing. arch. Jan Fibiger, CSc., předseda rady programu.

Porota Stavby roku 2019 byla složená ze zástupců jednotlivých vypisovatelů z řad architektů a inženýrů. Pracovala ve složení doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., předsedkyně poroty, Ing. arch. Akad. arch. Jan Vrana (Nadace ABF), Ing. Renata Zdařilová Ph.D. (ČKAIT), doc. Ing. Jan Pašek Ph.D. (SPS ČR) a Ing. Ladislav Vaněk (MPO ČR). Porota navštívila v rámci hodnocení během července a srpna všech 53 přihlášených staveb a najela rekordních 2 690 km. Na cestě s porotou všechny stavby dokumentoval i filmový štáb.

 

Během večera byla oceněna tradičně také Osobnost stavitelství. Toto ocenění každoročně uděluje SIA ČR – Rada výstavby, která sdružuje nejvýznamnější a nejdůležitější profesní uskupení ve svém oboru. Ocenění si v letošním roce odnesl ing. arch. Jan Fibiger, CSc., předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství a viceprezident SIA ČR – Rada výstavby.

Součástí slavnostního večera, který je vrcholem a jednou z největších oslav stavitelství v České republice, bylo i předání ocenění Nejlepší stavební firma roku 2018 a Nejlepší výrobce stavebnin roku 2018. Toto ocenění se uděluje každoročně za předchozí kalendářní rok a připomíná tak důležitost všech zúčastněných v procesu výstavby. Mezi letošními oceněnými jsou Heluz, P – D Refractories CZ, Termax, Valc a společnost Metrostav.

Stavba roku 2019 také v letošním roce přišla kromě tradiční mediální kampaně i s dlouhou řadou každoročních putovních výstav. Přihlášené i oceněné můžete potkat při nejrůznějších významných akcích, kde se s nimi můžete seznámit ve filmových dokumentech, na výstavách i v katalogu. Celý prosinec 2019 a následně leden 2020 bude výstava, včetně filmových projekcí, k vidění v Galerii ABF na Václavském náměstí 31 v Praze, a vernisáž se uskuteční 5. prosince 2019.

Stavba roku 2019 přinesla opět jedinečný tištěný katalog, který je výjimečný svou komplexností, na 236 stranách se v něm seznámíte, nejen s oceněnými, ale také se všemi nominovanými a přihlášenými stavbami a projekty.

 

Přehled udělených cen 27. ročníku Stavba roku 2019:

Tituly Stavba roku 2019:

UPO Velké Poříčí - modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska

Přihlašovatel: STYLBAU s.r.o., Hradec Králové

Investor: ČR - HZS Královéhradeckého kraje, Hradec Králové

Autor: Ivo Balcar, Michal Ježek, Aleš Krtička, Pavel Velich

Projekt : ATELIER TSUNAMI s.r.o., Náchod

Dodavatel: STYLBAU s.r.o., Hradec Králové

 

DRN, Praha

Přihlašovatel: Hinton, a.s.

Investor: SEBRE, a.s.

Autor: Stanislav Fiala

Projekt: Fiala + Nemec s.r.o.; NĚMEC POLÁK, spol. s.r.o.

Dodavatel: Hinton, a.s.

 

CELKOVÁ PŘESTAVBA  A ROZŠÍŘENÍ ÚČOV PRAHA NA CÍSAŘSKÉM OSTROVĚ, etapa 0001 - Nová vodní linka

Přihlašovatel: SMP CZ, a.s., vedoucí člen sdružení ÚČOV PRAHA

Investor: Hlavní město Praha

Projekt: Sweco Hydroprojekt a.s.

Dodavatel: Sdružení ÚČOV Praha (SMP CZ a.s., HOCHTIEF CZ a.s., SUEZ International,

WTE Wassertechnik GmbH, DEGREMONT WTE WASSERTECHNIK PRAHA v.o.s)

 

Mateřská škola Nová Ruda, Vratislavice nad Nisou

Přihlašovatel: Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou

Investor: Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou

Autor: Petr Stolín, Alena Mičeková

Projekt: CUBE LOVE s.r.o.

Dodavatel: BREX spol. s r.o.

 

Ájurvédský pavilon, Resort Svatá Kateřina, Počátky

Přihlašovatel: ŠÉM, a.s.

Investor: ŠÉM, a.s.

Autor: Jakub Tejkl

Projekt: Jakub Tejkl

Dodavatel: ŠÉM, a.s.

 

Corso Pod Lipami, Řevnice

Přihlašovatel: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o.

Investor: 2Q spol. s r.o.

Autor: Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Alena Šrámková / EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o.

Projekt: DELTAPLAN spol. s r.o.

Dodavatel: Subterra a.s.

 

Zvláštní ceny 2019:

Cena předsedy Senátu parlamentu České Republiky

Rekonstrukce a dostavba Střediska volného času,Trutnov

Přihlašovatel: BAK stavební společnost, a.s.

Investor: Město Trutnov

Autor: Martina Rosová, Michal Rosa, Dana Peterková

Projekt: JIKA-CZ s.r.o.

Dodavatel: BAK stavební společnost, a.s.

 

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR

Vývojový areál Fryčovice, II.etapa

Přihlašovatel: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Investor: IDEA AIR, s.r.o.

Autor:  David Kotek / PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Projekt: INPROS FM, s.r.o.

Dodavatel: Beskydská stavební a.s.

 

Cena Ministerstva kultury ČR

Rekonstrukce historické budovy Národního muzea a výstavba spojovací chodby, Praha

Přihlašovatel: Metrostav a.s.

Investor:  Národní muzeum

Autor: Zdeněk Žilka (hlavní architekt rekonstrukce)

Projekt: Sdružení „Národní muzeum“ (VPÚ DECO Praha a.s.; SUDOP PRAHA a.s.)

Dodavatel: Sdružení M-P-I Národní muzeum (Metrostav a.s.; Průmstav a.s.; IMOS Brno a.s.)

 

Cena Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Rekonstrukce Nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory

Přihlašovatel: HSF System a.s.

Investor: Krajský úřad Jihočeského kraje

Autor: Milan Špulák ml., Milan Špulák

Projekt: JPS J. Hradec s.r.o.

Dodavatel: HSF System a.s.

 

Cena primátora Hlavního města Prahy

DRN, Praha

Přihlašovatel: Hinton, a.s.

Investor: SEBRE, a.s.

Autor: Stanislav Fiala

Projekt: Fiala + Nemec s.r.o.; NĚMEC POLÁK, spol. s.r.o.

Dodavatel: Hinton, a.s.

 

Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství za prvky Smart Cities

Parkovací dům Jana Gayera v Hradci Králové

Přihlašovatel: BAK stavební společnost, a.s.

Investor: ISP Hradec Králové, a.s.

Autor: Jaromír Chmelík

Projekt: Ing. arch. Jaromír Chmelík, architekti chmelík & partneři s.r.o.

Dodavatel: BAK stavební společnost, a.s.

 

Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Stavba č. 8615 Kolektor Hlávkův most,Praha

Přihlašovatel: Společnost Subterra + Hochtief, Kolektor Hlávkův most, zastoupená Subterra a.s.

Investor:  Hlavní město Praha

Autor: Ingutis spol. s r.o.

Projekt: Ingutis spol. s r.o.

Dodavatel: Společnost Subterra + Hochtief, Kolektor Hlávkův most

(Subterra a.s., vedoucí účastník a HOCHTIEF CZ a.s.)

 

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České Republice

Restaurace Solnice, Pivovar Solnice, České Budějovice

Přihlašovatel: SALINUM CB a.s.

Investor: SALINUM CB a.s.

Autor: Lubor Gregora, Martin Veber, Jana Pincová / ATELIÉR HERITAS s.r.o.

Projekt: ATELIÉR HERITAS s.r.o., Ateliér PH6 s.r.o.

Dodavatel: AUBÖCK s.r.o.

 

Cena Státního fondu dopravní infrastruktury

Modernizace trati, Rokycany - Plzeň

Přihlašovatel: SŽDC s.o., SSZ

Investor: SŽDC s.o., SSZ

Autor: Ivan Pomykáček

Projekt: SUDOP PRAHA a.s.

Dodavatel: Sdružení MTS + SBT – MTÚ Rokycany – Plzeň (Metrostav a.s., Subterra a.s.)

 

Cena Asociace pro urbanismus a územní plánování

Obnova Lobezského parku Plzeň

Přihlašovatel: Statutární město Plzeň

Investor: Statutární město Plzeň

Autor: Tomáš Rákos, Zora Rákosová

Projekt:  Atelier Rákos s.r.o.

Dodavatel: GREEN PROJECT s.r.o.

 

Cena CZ Bim za rozsah využítí technologie Bim

Centrála ČSOB – SHQ,Praha

Přihlašovatel: Radlice Rozvojová, a.s.

Investor: Radlice Rozvojová, a.s.

Autor: Marek Chalupa, Štěpán Chalupa

Projekt: Chalupa architekti, AED project

Dodavatel: Hochtief CZ a.s.

 

Cena hlavního mediálního partnera časopisu Stavebnictví

Lávka pro pěší přes řeku Otavu, Hradiště - Sv. Václav, Písek

Přihlašovatel:  Metrostav a.s

Investor:  Město Písek

Autor: Josef Pleskot, Vladimír Janata

Projekt: AP ATELIER, EXCON

Dodavatel: Metrostav a.s

 

Cena hlavního mediálního partnera časopisu Stavitel

Krytá ledová plocha Na Stínadlech, Teplice

Přihlašovatel: SYNER, s.r.o.

Investor: Statutární město Teplice

Autor: Petr Sedláček / MISE s.r.o. Teplice

Projekt: SIAL architekti a inženýři spol. s r.o.

Dodavatel: SYNER, s.r.o.

 

Zvláštní cena poroty

Rekonstrukce a přístavba objektu pro bydlení č.p.509, Vrchpolí, Zbyslavice

Přihlašovatel: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Investor:  soukromý investor

Autor:  David Kotek

Projekt:  PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

Dodavatel:  subdodavatelský

 

Titul Zahraniční stavba roku 2019:

Zdvihací most přes Martwu Wislu v Sobieszewie, Polsko

Přihlašovatel: Metrostav a.s.

Investor: Gmina Miasta Gdańsk

Projekt : EUROPROJEKT GDAŃSK S.A.

Dodavatel: Metrostav a.s.

 

Titul Urbanistický projekt roku 2019:

ROZVOJ BRNĚNSKÉHO VÝSTAVIŠTĚ

Přihlašovatel: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o. + RadaArchitekti s.r.o.

Autor: Pavel Rada, Milan Rak, Alena Režná, Martina Řehořová

Projektant: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o. + RadaArchitekti s.r.o.

Zadavatel: Statutární město Brno

 

Hlasování veřejnosti 2019

131 121 hlasů celkem ve všech soutěžních přehlídkách

 

9 075 hlasů soutěž Urbanistický projekt roku 2019

1 766 hlasů soutěž Zahraniční stavba roku 2019

120 280 hlasů soutěž Stavba roku 2019

 

Cena veřejnosti Stavba roku 2019 – 45 536 hlasů

UPO Velké Poříčí - modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska

Přihlašovatel: STYLBAU s.r.o., Hradec Králové

Investor: ČR - HZS Královéhradeckého kraje, Hradec Králové

Autor: Ivo Balcar, Michal Ježek, Aleš Krtička, Pavel Velich

Projekt: ATELIER TSUNAMI s.r.o., Náchod

Dodavatel: STYLBAU s.r.o., Hradec Králové

 

Cena veřejnosti Zahraniční stavba roku 2019 – 1 034 hlasů

Státní věznice / Maximum Security State Prison, Bosnia and Herzegovina

Přihlašovatel: OHL ŽS, a.s.                   

Investor: Project Implementation Unit on behalf of the Ministry of Justice of Bosnia and Herzegovina

Autor: FRICK KRÜGER NUSSER PLAN2 GMBH

Projekt: Studio NONSTOP d.o.o. Sarajevo

Dodavatel: Joint Venture OHL ŽS - OHL

 

Cena veřejnosti Urbanistický projekt roku 2019 – 3 005 hlasů

Urbanistická studie - Botič, Úsek toku Botič,

protékající mezi ul. Peruckou a Kozinovým náměstím, Praha 10

Přihlašovatel: Městská část Praha 10

Autor: Eva Šarochová, Václav Matějka, Michal Petr, Šimon Vojtík, Ondřej Hronek, Miroslav Krejčíř, Eliška Machátová, Jiří Rákosník

Projektant: architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o. & Archum architekti s.r.o.

Zadavatel: Městská část Praha 10

 

Všechny oceněné i přihlášené stavby najdete na webu Stavby roku 2019 www.stavbaroku.cz.

Letošní ročník nově přinesl téměř hodinový filmový dokument, který je novou, zajímanou a poutavou formou, trochu jiné podoby katalogu, a představením všech přihlášených staveb.

Filmové dokumenty Stavby roku 2019 jsou k vidění na novém YouTube kanálu Stavba roku:

dokument všech 53 přihlášených staveb Stavby roku 2019

 

Filmové dokumenty i další informace najdete i na novém facebooku: https://www.facebook.com/StavbaRoku.cz/.

Tato nejvýznamnější událost roku ve stavebnictví a architektuře tradičně získala řadu záštit významných institucí, např. mimo jiné i záštitu prezidenta České republiky, předsedy Senátu Parlamentu ČR, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva dopravy, Ministerstva kultury, Ministerstva životního prostředí, primátora hlavního města Prahy, starosty Městské části Prahy 1, rektora ČVUT v Praze, Asociace krajů ČR a Svazu měst a obcí ČR, a také podporu nejrůznějších dalších odborných institucí a významných partnerů, včetně mediálních.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství: Nadace ABF od roku 1992 organizuje soutěž STAVBA ROKU v rámci jednoho ze svých nadačních programů. Programy a činnost nadace jsou zaměřeny na podporu a rozvoj architektury a stavitelství. Nadace ABF organizuje také ZAHRANIČNÍ STAVBU ROKU, URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU, STAVBU ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Součástí činnosti je udělování ZNÁMKY KVALITY výrobkům a technologiím a RATING ABF.

SLEDUJTE STAVBU ROKU na www.stavbaroku.cz a na http://www.facebook.com/StavbaRoku.cz/

Zpět