Aktuality

Stavbou roku Středočeského kraje 2019 je DOB Centrum Dobřichovice

 

Tisková zpráva Nadace ABF, 11. listopadu 2019

Titul Stavba roku Středočeského kraje 2019, spolu s pěti nominacemi na titul, Cenou hejtmanky Středočeského kraje a třinácti dalšími cenami, byly uděleny na slavnostním vyhlášení 6. ročníku soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2019, které se uskutečnilo v pondělí 11. listopadu 2019 v Galerii Středočeského Kraje (GASK) v Kutné Hoře. Vypisovatelem soutěže je Středočeský kraj, spolu s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, která tradičně tuto soutěž i organizuje, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy, Obcí architektů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Prestižní soutěž je vypsaná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové.

Slavnostního vyhlášení a předávání cen se účastnili zástupci jednotlivých vypisovatelů a řada dalších významných osobností z veřejného, i soukromého sektoru, odborných institucí, stavebních společností, investorů a také architektů a inženýrů.

Cenu hejtmanky Středočeského kraje osobnosti architektury / stavitelství za přínos Středočeskému kraji 2019 získala prof. Ing. arch. Akad. arch. Alena Šrámková. Cena hejtmanky Středočeského kraje stavbě za největší přínos Středočeskému kraji a zároveň Cena za nejlepší investiční záměr byla udělena stavbě Corso pod Lipami Řevnice, kde je spoluautorkou i Alena Šrámková.

Prestižní titul Stavba roku Středočeského kraje 2019 získala stavba DOB Centrum Dobřichovice, která tímto postupuje přímo do celostátní soutěžní přehlídky STAVBA ROKU 2020. Hlasování veřejnosti v letošním ročníku se účastnilo celkem 31 465 hlasujících. Cenu veřejnosti si s počtem 11 276 hlasů odnesla stavba Black Roofs, Vysoký Újezd.

Porota Stavby roku 2019 byla složená ze zástupců jednotlivých vypisovatelů. Pracovala ve složení Ing. arch. Markéta Svobodová, Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče, která byla zároveň předsedkyní odborné poroty, Ing. arch. Pavel Weishaupt, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Ing. Pavel Němec, Krajská hospodářská komora Střední Čechy, Ing. Ladislav Brett, Český svaz stavebních inženýrů, oblastní pobočka Praha, Ing. Petr Nicek, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Ing. Václav Mach, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro Prahu a Střední Čechy a doc. Ing. arch. Milan Rejchl, CSc., Obec architektů. Porota navštívila v rámci hodnocení všech 20 přihlášených staveb.

Stavba roku Středočeského kraje 2019 i v letošním roce přišla kromě tradiční mediální kampaně i s řadou výstav a přinesla opět tištěný katalog, kde se seznámíte, nejen s oceněnými, ale také se všemi přihlášenými stavbami.

 

Přehled udělených cen 6. ročníku Stavba roku Středočeského kraje 2019:

Cenu hejtmanky Středočeského kraje osobnosti architektury / stavitelství za přínos Středočeskému kraji 2019 získala prof. Ing. arch. Akad. arch. Alena Šrámková

 

Titul a nominace Stavba roku Středočeského kraje 2019

Titul Stavba roku Středočeského kraje 2019

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2019

DOB Centrum Dobřichovice

Přihlašovatel: DAM architekti s.r.o.

Autor: Jiří Hejda, Iveta Chitovová, Eva Železná

Projektant: DAM architekti s.r.o., M3M s.r.o.

Investor: DOB-Invest a.s.

Dodavatel: PORR a.s.

 

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2019

Rekonstrukce arcibiskupského zámku a zahrad na hotel, Dolní Břežany

Přihlašovatel: Arcibiskupství pražské

Autor: Oldřich Hájek, Jaroslav Šafer, interiér: Bára Škorpilová

Projektant: AED project, a.s.

Investor: Arcibiskupství pražské

Dodavatel: STARKON, a.s.

 

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2019

Corso Pod Lipami, Řevnice

Přihlašovatel: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o.

Autor: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o., Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Alena Šrámková

Projektant: DELTAPLAN spol. s r.o.

Investor: 2Q spol. s r.o.

Dodavatel: Subterra a.s.

 

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2019

Hospoda se sálem v Máslovicích

Přihlašovatel: Obec Máslovice

Autor: Vojtěch Sosna, Jakub Straka, Jáchym Svoboda

Projektant: APA architektonický a projektový atelier s.r.o.

Investor: Obec Máslovice

Dodavatel: KyraStav spol. s r.o.

 

Nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2019

Sportovní hala Dolní Břežany

Přihlašovatel: Obec Dolní Břežany

Autor: SPORADICAL, Aleš Kubalík, Josef Kocián, Jakub Našinec, Veronika Sávová

Projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s.

Investor: Obec Dolní Břežany

Dodavatel: PKS stavby a.s.

 

Zvláštní ceny Stavba roku Středočeského kraje 2019:

Cena hejtmanky Středočeského kraje stavbě za největší přínos Středočeskému kraji

Cena za nejlepší investiční záměr

Corso Pod Lipami, Řevnice

Přihlašovatel: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o.

Autor: EHL & KOUMAR ARCHITEKTI, s.r.o., Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Alena Šrámková

Projektant: DELTAPLAN spol. s r.o.

Investor: 2Q spol. s r.o.

Dodavatel: Subterra a.s.

 

Cena za nejlepší rekonstrukci památkového objektu

Rekonstrukce arcibiskupského zámku a zahrad na hotel, Dolní Břežany

Přihlašovatel: Arcibiskupství pražské

Autor: Oldřich Hájek, Jaroslav Šafer, interiér: Bára Škorpilová

Projektant: AED project, a.s.

Investor: Arcibiskupství pražské

Dodavatel: STARKON, a.s.

 

Cena pro stavbu, kterou financuje obec nebo její příspěvkové organizace

Hospoda se sálem v Máslovicích

Přihlašovatel: Obec Máslovice

Autor: Vojtěch Sosna, Jakub Straka, Jáchym Svoboda

Projektant: APA architektonický a projektový atelier s.r.o.

Investor: Obec Máslovice

Dodavatel: KyraStav spol. s r.o.

 

Cena za nejlepší stavbu určenou k veřejnému účelu

Navýšení kapacity ZŠ Veleň a rozšíření o II. stupeň ZŠ

Přihlašovatel: HSF System a.s.

Autor: Bursik Holding, a.s.

Projektant: Miroslav Vajtr

Investor: Obec Veleň

Dodavatel: HSF System a.s.

 

Cena pro stavbu, kterou financuje kraj nebo jeho příspěvkové organizace

Domov seniorů - nový ubytovací pavilon, Nové Strašecí

Přihlašovatel: Domov seniorů Nové Strašecí

Autor: Jaroslav Satranský, Miluše Jůnová

Projektant: Jaroslav Satranský

Investor: Středočeský kraj

Dodavatel: INVES SALES, spol. s r.o.

 

Cena za nejlepší realizaci veřejného prostoru

Výstavba dopravního terminálu Kolín

Přihlašovatel: STRABAG a.s.

Projektant: AF-CITYPLAN s.r.o.

Investor: Město Kolín

Dodavatel: STRABAG a.s.

 

Cena za architektonické a stavební řešení

Sportovní hala Dolní Břežany

Přihlašovatel: Obec Dolní Břežany

Autor: SPORADICAL, Aleš Kubalík, Josef Kocián, Jakub Našinec, Veronika Sávová

Projektant: VPÚ DECO PRAHA a.s.

Investor: Obec Dolní Břežany

Dodavatel: PKS stavby a.s

 

Cena za mimořádné řešení v oblasti energetiky rodinného domu

Rodinný dům v Radimovicích

Přihlašovatel: Alžběta Vrabcová

Autor: Alžběta Vrabcová, Michal Kunc

Projektant: Michal Kunc, Jan P. Vlček

Investor: soukromá osoba

Dodavatel: Formic construction s.r.o.

.

Zvláštní cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Dům „U Zlaté štiky“ v Kolíně

Přihlašovatel: Stavba roku střední Čechy, Kolín, Jan Dufek, ASYS IJD, spol. s r.o.

Autor: Jan Dufek, Miroslav Hujer, Dorota Havlíková, Miloš Gavenda

Projektant: Miroslav Hujer, Zdeněk Žiško

Investor: ASYS IJD, spol. s r.o.

Dodavatel: ČAS STAVITELSTVÍ Bečváry, s.r.o.

 

Zvláštní cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Dostavba a rekonstrukce prostorů tělesné výchovy ZŠ Průhonice

Přihlašovatel: Obec Průhonice

Autor: Vít Santolík, AP STUDIO s.r.o.

Projektant: AP STUDIO s.r.o.

Investor: Obec Průhonice

Dodavatel: EKIS spol. s r.o.

 

Cena za dopravní infrastrukturu - obnova technické památky

Most ev.č. 33736-1, Kamenné Mosty

Přihlašovatel: STRABAG a.s.

Autor: VPÚ DECO PRAHA a.s., Marek Pelant, Jan Šesták, Jiří Schindler

Projektant: Michal Drahorád

Investor: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

Dodavatel: STRABAG a.s.

 

Zvláštní cena za modernizaci školského objektu

Rekonstrukce MŠ Pod Homolkou, Beroun

Přihlašovatel: Město Beroun

Autor: Martin Gazda

Projektant: SPECTA, s.r.o.

Investor: Město Beroun

Dodavatel: OTISTAV, s.r.o.

 

Zvláštní cena za inovativní pedagogický přístup ve výuce architektury

Stožár s výhledem, Libčice nad Vltavou

Přihlašovatel: Ateliér Hlaváček - Čeněk, Ústav navrhování II, Fakulta architektury, ČVUT v Praze

Autor: K. Rejsková, T. Čechová, A. Hofman, F. Hutera, L. Lenčéšová, J. Sedlická, S. Tesková, K. Vicherek, A. Vopařilová

Projektant: Ateliér Hlaváček - Čeněk, Ústav navrhování II, Fakulta architektury, ČVUT v Praze

Investor: Skanska Reality, a.s.

Dodavatel: Ústav navrhování II, Fakulta architektury, ČVUT v Praze

 

Hlasování veřejnosti Stavba roku Středočeského kraje 2019

31 465 hlasů celkem pro všechny přihlášené stavby

Cena veřejnosti – 11 276 hlasů

Black Roofs, Vysoký Újezd

Přihlašovatel: GETBERG real estate s.r.o.

Autor: Ján Strcula

Projektant: RM Projekt s.r.o.

Investor: GETBERG real estate s.r.o.

Dodavatel: GOOPAN BUILDING s.r.o.

 

Všechny oceněné i přihlášené stavby najdete na webu Stavby roku Středočeského kraje 2019 www.stavbaroku.cz.

 

Více o STAVBĚ ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE na www.stavbaroku.cz.

 

O Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství: Nadace ABF od roku 1992 organizuje soutěž STAVBA ROKU v rámci jednoho ze svých nadačních programů. Programy a činnost nadace jsou zaměřeny na podporu a rozvoj architektury a stavitelství. Nadace ABF organizuje také ZAHRANIČNÍ STAVBU ROKU, URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU, STAVBU ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Součástí činnosti je udělování ZNÁMKY KVALITY výrobkům a technologiím a RATING ABF.

 

KONTAKT PRO MEDIA:

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

media@abf-nadace.cz

Zpět