Revitalizace a rozšíření společensko - relaxačního

Soutěže: Stavba roku 2013
Zkráceně: Revitalizace a rozšíření společensko - relaxačního
Ulice: Švermova 1132/4
Město: Žďár nad Sázavou
Kraj: Vysočina

Popis objektu:

Revitalizací starého nevyhovujícího plaveckého školního bazénu s další novou dostavbou vzniklo moderní víceúčelové plavecko-relaxační zařízení v srdci Kraje Vysočina, v centru Žďáru nad Sázavou. Revitalizace a rozšíření společensko relaxačního centra ve Žďáru nad Sázavou je stavbou, která nezměnila účel původní budovy. Rozšířila, zmodernizovala a zachránila původní chátrající provoz. Architektonickým řešením přístavby bazénové haly ve tvaru kvádru s celoprosklenou fasádou a navazujícím venkovním tobogánem vytváří neobyčejný a moderní prvek oživující šedé okolí panelové zástavby.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
Autor: Ing. arch. Jaroslav Ševčík
Ing. Tomáš Mrázek
ARCH.Z.STUDIO
Projektant: ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.
Dodavatel: PKS stavby a.s.
Stavbyvedoucí, aut. os.: Ing. Kamil Poul
Vedoucí projektant, aut. os.: ing. Milan Havlišta
Investor: Město Žďár nad Sázavou
Plány:
Další soubory:
Články: