40. Vodní dílo Šance - drenážní štola

Ceny:
Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v soutěži Stavba roku 2014
Soutěže: Stavba roku 2014
Zkráceně: Vodní dílo Šance - drenážní štola
Ulice: Vodní dílo Šance
Město: Ostravice
Kraj: Moravskoslezský
Počet hlasů: 749

Popis objektu:

Realizovaná stavba je jedním z opatření zaměřených na zajištění bezpečného provozu tohoto významného zdroje pitné vody v následujícím období. Jímáním a odvedením vod, které sestupují z levého údolního svahu do prostoru hráze, se snižuje riziko poškození napojení hlinitého těsnicího jádra na injekční chodbu. Odvodňovací systém je tvořen drenážní štolou, šachtou a systémem vrtů. Při výstavbě bylo využito ve velké míře využito moderních materiálů. Součástí stavby byla i další opatření, jako dotěsnění injekční clony, systém měření a další.

Typologický druh stavby: Technická infrastruktura (kolektory, čističky, výměníkové stanice, elektrárny, likvidace odpadů)
Kategorie: Rekonstrukce
Autor: Ing. Tomáš Ohera
Ing. arch. Zdeněk Dvořák
Ing. Jaroslav Lacina
Ing. Vlastimil Horák
Dodavatel: Porr a.s., odštěpný závod Vodohospodářské stavby
Investor: Povodí Odry, státní podnik