ACL Technology - Technologické centrum

Soutěže: Stavba roku 2015
Zkráceně: ACL Technology - Technologické centrum
Ulice: Hejrovského
Město: Liberec
Kraj: Liberecký
Stát: Česko

Popis objektu:

Arch. řešení odkazuje na příslušnost firmy k automobilovému průmyslu. Krystalický tvar s nepravidelným objemovým řešením pomáhá začlenit objekt do okolní krajiny s Ještědským hřebenem v pozadí. Dopravně je objekt napojen z JV strany z ul. Heyrovského. Přípojky IS jsou vedeny z JV směru od ul. Heyrovského, kde jsou umístěny IS jednotl. správců. Pouze vodovodní přípojka je vedena ze SZ strany. Objekt je dvoupodlažní objekt s nepravidelným uspořádáním nosných ŽB konstrukcí z pohledového betonu. Výplně otvorů jsou z hliníkových profilů. Obvodový plášť s extrémně hladkou omítkou STO. Historické a kulturní souvislosti nejsou významné. Objekt je umístěn v historicky nezastavěné lokalitě současné průmyslové zóny Liberec jih.

Typologický druh stavby: Stavby pro průmysl (výrobní závody, energetické centrum, sklady)
Kategorie: Novostavba
Autor: Ing.arch. Michal Hušek
Projektant: SIAL architekti a inženýři spol. s r.o. Liberec
Dodavatel: Regionální stavební CZ a.s.
Investor: ACL Technology s.r.o.
Plány: Zobrazit více plánů
00
01
02
03
04
05
Další soubory:
Články: