8. Vysoká pec č. 1 - Nástavba

Ceny:
Titul v soutěži Stavba roku 2015
Soutěže: Stavba roku 2015
Zkráceně: Vysoká pec č. 1 - Nástavba
Ulice: Ruská
Město: Ostrava-Vítkovice
Kraj: Moravskoslezský
Stát: Česko
Počet hlasů: 2442

Popis objektu:

Stavba se nachází v zastavěné části průmyslového areálu tzv. Dolní oblasti Vítkovic v prostorách Národní kulturní památky industriálního dědictví - Vysoké pece č.1. Pro stavební činnost v Dolní oblasti Vítkovic byla zkonstruována zastavovací čtvercová modulová síť o rozměrech stran 125 / 125 m. Vysoká pec č. 1 zaujímá modulový čtverec s označením B2. Vysoká pec č. 1 zaujímá mezi ostatními dochovanými vysokými pecemi v Ostravě zvláštní postavení. Kromě toho, že je dokonale schopná nést naučnou a výukovou funkci, zaujímá při Místecké silnici a ve vztahu k celému městu mimořádně cenné urbanistické postavení. Jde o stavbu, která unese pozici městské dominanty, stále živého symbolu ducha místa, sebevědomí a hrdosti. Zdá, že s odstupem téměř jednoho století lze bez ideologických emocí zahrát na struny odkazu ruského konstruktivizmu a oživit myšlenku Tatlinovy věže III. internacionály v jiné významové rovině, v jiných souvislostech, s jiným étosem doby .... přesto v očekávání, že na konci není kulturní zmar, ale naděje a víra, že lidský duch je nejsilnější obnovitelnou energií.

Typologický druh stavby: Technická infrastruktura (kolektory, čističky, výměníkové stanice, elektrárny, likvidace odpadů)
Kategorie: Rekonstrukce a dostavba
BIM: Ne
Náklady: 56349000 kč
Autor: Ing.arch. Josef Pleskot
Projektant: AP ATELIER
Dodavatel: INGSTEEL, spol. s.r.o.
Investor: Dolní oblast Vítkovice, zájmové sdružení právnických osob