Optimalizace trati Praha Bubeneč

Ceny:
Cena Státního fondu dopravní infrastruktury v soutěži Stavba roku 2015
Soutěže: Stavba roku 2015
Zkráceně: Optimalizace trati Praha Bubeneč
Ulice:
Město: Praha - Holešovice
Kraj: hl. m. Praha

Popis objektu:

Železniční traťový úsek Bubeneč – Holešovice je z hlediska mezinárodního součástí IV. multimodálního panevropského koridoru Berlín – Děčín – Praha – Brno – Břeclav – Vídeň. Z pohledu vnitrostátní vybrané železniční sítě je součástí I. tranzitního železničního koridoru. Řešený úsek je součástí železničního uzlu Praha s hlavními provozními úkoly přivedení cílové osobní dopravy do centrálních nádraží Praha hl. n. a Praha Masarykovo nádraží a cílové nákladní dopravy do žst. Praha-Libeň nebo naopak odvedení tranzitní osobní a nákladní dopravy mimo nádraží centrální Prahy. Hlavním přínosem projektu a účelem modernizace je zlepšení technických parametrů tratě do takové podoby, aby kvalitativně odpovídala zařazení do mezinárodní železniční sítě TEN a sítě národních tranzitních železničních koridorů stejně jako navazující síť.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Rekonstrukce
Autor: IKP Consulting Engineers, s.r.o.
Dodavatel: Sdružení Bubeneč - Holešovice
Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace