13. Trojský most

Soutěže: Stavba roku 2015
Zkráceně: Trojský most
Ulice:
Město: Praha - Holešovice
Kraj: hl. m. Praha
Počet hlasů: 2923

Popis objektu:

Jedná se o sdružený most pozemní komunikace a městské kolejové dopravy, jednopatrový, nepohyblivý, trvalý, otevřeně uspořádaný, směrově přímý, výškově zakřivený, kolmý, s normovanou zatížitelností, o dvou otvorech. Hlavní pole mostu přes Vltavu je ocelobetonový plnostěnný předpjatý síťový oblouk s dolní mostovkou z předpjatého betonu (prefabrikované příčníky a monolitická deska) a ocelobetonovým táhlem zavěšeným na síťově uspořádaných závěsech, s omezenou volnou výškou tramvajového tělesa. Inundační most je monolitický předpjatý trámový s monolitickými příčníky, masivní, s horní mostovkou, betonový, s neomezenou volnou výškou. Po obou stranách mostu je prostor pro pěší a cyklisty.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Novostavba
Náklady: 1211700926 kč
Autor: Ing. Jiří Petrák, FEng.
Ing. Ladislav Šašek, CSc
Ing. arch. Roman Koucký
Ing. Akad. arch. Libor Kábrt
Projektant: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Investor: Hlavní město Praha
Plány:
Půdorys
Bokorys
Příčný řez
Podélný řez
Příčný řez P1
Další soubory:
Články: