Malá vodní elektrárna Štětí

Soutěže: Stavba roku 2015
Zkráceně: Malá vodní elektrárna Štětí
Ulice:
Město: Štětí - Račice
Kraj: Ústecký
Stát: Česko

Popis objektu:

Cílem výstavby MVE Štětí bylo optimální využití hydroenergetického potenciálu dané lokality u jezu ve Štětí při zachování příznivého poměru mezi investičními náklady a množstvím vyrobené elektrické energie. Objekt MVE byl vybudován na pravém břehu řeky Labe vedle prostoru bývalé vorové propusti.

Typologický druh stavby: Technická infrastruktura (kolektory, čističky, výměníkové stanice, elektrárny, likvidace odpadů)
Kategorie: Novostavba
Autor: Pöyry Environmant a.s.
Dodavatel: Sdružení firem výstavba vodních elektráren
Investor: Energeia, o.p.s.