2Barevné Letňany

Soutěže: Stavba roku 2015
Zkráceně: 2Barevné Letňany
Ulice: Nepomuckých
Město: Praha - Letňany
Kraj: hl. m. Praha

Popis objektu:

Pozemek byl vybrán z důvodu vhodné polohy uprostřed stávající zástavby. Napojení inženýrských sítí na stávající rozvody v ul. Beranových, Toužimské a Klenečské. Urbanistický koncept celého souboru vychází ze záměru vytvořit přechodovou linii mezi zástavbou rodinných domů a uvažovanou zástavbou vyšších bytových domů. Na uvažovanou linii bytových domů navazuje pruh zeleně s parkovou úpravou a cyklostezkou, krytou stromovou alejí. Cyklostezka bude využívána pro aktivní rekreaci obyvatel dané lokality. Vstupy do bytových domů jsou z pěší komunikace a z podzemních garáží. Pro hosty jsou vyčleněna další parkovací stání na terénu.