Nová expozice a stavební úpravy Maiselovy synagogy

Soutěže: Stavba roku 2015
Zkráceně: Nová expozice a stavební úpravy Maiselovy synagogy
Ulice: Maiselova 10
Město: Praha
Kraj: hl. m. Praha
Stát: Česko

Popis objektu:

Vzhledem k jinak sevřené uliční frontě má synagoga předpolí (předzahrádku), které poskytuje reprezentativní entreé. Je v celé zástavbě Josefova naprosto výjimečné. Navržené stavební úpravy se netýkají památkové podstaty objektu. Omezují se na zásahy, které nemají zásadní vliv jak na konstrukci, tak na vzhled synagogy. Zcela nově zřízena expozice.

Typologický druh stavby: Stavby pro kulturu a osvětu (kina, divadla, knihovny, kongresová centra, muzea, koncertní sály, církevní stavby)
Kategorie: Rekonstrukce
Autor: Ing. arch. Hynek Fetterle
Projektant: Ing.arch. Libor Kovář
Dodavatel: KONSIT a.s.
Investor: Židovské muzeum v Praze