Vzdělávací a kulturní centrum Broumov

Soutěže: Stavba roku 2015
Zkráceně: Vzdělávací a kulturní centrum Broumov
Ulice: Klášterní 1
Město: Broumov
Kraj: Královéhradecký

Popis objektu:

Poloha objektu je vyvýšeném skalním ostrohu nad řekou Stěnavou a v historickém centru města Broumov. Objekt benediktinského kláštera se nachází na územní národní kulturní památky v ploše smíšené obytné – v centrální historické zóně města – dle územního plánu města Broumov. Areál benediktinského kláštera v Broumově byl prohlášen za národní kulturní památku. Benediktíni získali území již na začátku 13. století. Do barokní podoby klášter přestavěli Kryštof a Kilián Ignác Dientzenhofer. Hlavním cílem projektu byla programová náplň v nevyužitých prostorech kláštera - vytvoření prostor pro vzdělávací a kulturní centrum, pro odbornou i laickou veřejnost. Navrhované stavební úpravy byly prováděny z větší části v momentálně nevyužívaných částech kláštera, které byly ve stavu neodpovídajícímu jejich kulturnímu, historickému a architektonickému významu.

Typologický druh stavby: Stavby pro kulturu a osvětu (kina, divadla, knihovny, kongresová centra, muzea, koncertní sály, církevní stavby)
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ne
Autor: INS s.r.o. (klášter)
ADR s.r.o. (klášterní zahrada)
Dodavatel: HOCHTIEF CZ a. s.
Investor: Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově