31. Květná zahrada v Kroměříži

Soutěže: Stavba roku 2015
Zkráceně: Květná zahrada v Kroměříži
Ulice: gen. Svobody 1192
Město: Kroměříž
Kraj: Zlínský
Stát: Česko
Počet hlasů: 553

Popis objektu:

V intravilánu města Kroměříž, je ohraničená stavbami a zdmi, není volně přístupná, je provozovaná v návštěvnickém režimu. Stavební, restaurátorská a zahradnická obnova pomocí tradičních technologií, materiálů a řemeslných postupů do podoby dle dochovaného grafického alba z roku 1691. Dopravně je zahrada napojena na okolí objektem Technický provoz. SO napojeny na elektřinu, některé i na vodovod, kanalizaci, plyn a telefon. Nové jsou rozsáhlé vnitroareálové rozvody i přípojky. Patří mezi nejvýznamnější světová zahradní díla. Ještě připomíná pozdně renesanční italské zahrady, na straně druhé otevírá cestu francouzskému barokně klasicistnímu typu (Versailles).