JUBILEUM HOUSE

Soutěže: Stavba roku 2015
Zkráceně: JUBILEUM HOUSE
Ulice: Komunardů 1608/20
Město: Praha - Holešovice
Kraj: hl. m. Praha

Popis objektu:

V největším bloku mezi ulicemi Komunardů, Dělnická a Tusarova. Do ulice doplňuje hmotu v duchu regulace 1. republiky s posledním ustupujícím patrem a dominantním prvkem rizalitu nad pasáží. Z ulice Komunardů vede dvoupruhová obousměrná rampa do hromadných garáží v suterénu. Pěší pasáž umožňuje přístup k objektům ve vnitrobloku a rovněž průjezd vozidlům JZS. Základní konstrukcí jsou železobetonové sloupy a obvodové stěny propojené ŽB stropními deskami. Stabilitu každého objektu zajišťuje ŽB komunikační jádro se schodištěm a výtahovou šachtou.Objekt stojí na pozemku, na němž původně stála jednopatrová stavba, polorozpadlé kůlny a haly bývalých dílen. Pozemek se tímto projektem včlenil do současné urbanistické skladby Holešovic. Zdevastovaný pozemek byl z hlediska ekologického zhodnocen stavbou s intenzivní zelení na rostlém terénu a s intenzivními zelenými střechami.

Typologický druh stavby: Stavby pro bydlení (bytové domy, rodinné domy, domy pro seniory)
Kategorie: Novostavba
Energetický štítek: C
BIM: Ne
Autor: PETR FRANTA architekti & asoc., spol. s r.o.
Dodavatel: IMOS BRNO a.s.
Investor: JUBILEUM s.r.o.