Administrativní komplex ARTGEN OFFICE GALLERY

Soutěže: Stavba roku 2015
Zkráceně: Administrativní komplex ARTGEN OFFICE GALLERY
Ulice: Argentinská 4/1610
Město: Praha 7, Holešovice
Kraj: hl. m. Praha

Popis objektu:

Administrativní komplex ArtGen se nachází v Holešovicích. Holešovický poloostrov byl na přelomu 19. a 20. století důležitým pražským předměstím s dokončenými velkolepými stavbami symbolizujícími období průmyslové revoluce – Výstaviště s Průmyslovým palácem, holešovický přístav, areál jatek, Měšťanský pivovar (v nedávné době přebudovaný a oceněný jako Aréna Holešovický pivovar) a nádraží Bubny s překladištěm. Tyto významné stavby daly práci tisícům lidí a přispěly k růstu národního povědomí o Praze coby rozrůstajícím se evropském velkoměstě. Na místě komplexu ArtGen byla dříve opravna vozidel pro okolní průmyslové podniky. Velký podíl na oblibě této parcely mělo již tenkrát její umístění podél hlavní ulice.