48. Bytový dům MEANDR

Soutěže: Stavba roku 2015
Zkráceně: Bytový dům MEANDR
Ulice: Pastviny 898/10
Město: Brno
Kraj: Jihomoravský
Stát: Česko

Popis objektu:

Rezidenční bytový dům Meandr je stavbou plně respektující tvar a orientaci pozemku i okolí svým decentním začleněním do přilehlé obytné zástavby a přecházející plynule v přírodní zeleň jihozápadního svahu Palackého vrchu. Stavba bytového domu dodržuje uliční frontu, terénní konfiguraci i výškovou hladinu území. Jedná se o stavbu zohledňující současné moderní požadavky na ekologicky šetrné projekty. Důležitým faktorem výstavby byla minimalizace energetické náročnosti a to nejen orientací prosklených ploch k jihu a uzavřeností objemu k severu, ale i za použití moderních materiálů a technologií.