50. Výstavba technologické části metra V.A

Ceny:
postoupil do 2.kola v soutěži Stavba roku 2015
Soutěže: Stavba roku 2015
Zkráceně: Výstavba technologické části metra V.A
Ulice: stanice metra Dejvická - Motol
Město: Praha
Kraj: hl. m. Praha

Popis objektu:

Výstavba prodloužení metra V.A navazuje na stávající trasu A ze stanice Dejvická, dále přes stanice Bořislavka, Nádraží Veleslavín a Petřiny do stanice Nemocnice Motol. Mezi stanicemi Dejvická a Bořislavka je vybudován objekt Kanadská, kde jsou umístěny pouze technologická zařízení nutná pro provoz nové trasy metra, tento objekt není určen pro cestující. Nová trasa je dlouhá 6,12 km s obratovými kolejemi ve stanici Petřiny a jsou vybudovány 4 nové stanice. Technologická část by se zjednodušeně dala rozdělit na tři na sobě technicky závislé celky. Jednak energetická zařízení, vzduchotechnická zařízení a v neposlední řadě sdělovací zařízení.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Novostavba
Náklady: 2900000000 kč
Autor: METROPROJEKT Praha a.s.
Dodavatel: Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství, západ, závod Čechy 02
Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.
Plány:
Náhled situace projektu
Další soubory:
Články: