FORUM Karlín

Soutěže: Stavba roku 2015
Zkráceně: FORUM Karlín
Ulice: Pernerova 51
Město: Praha 8 - Karlín
Kraj: hl. m. Praha

Popis objektu:

Novostavba objektu je situována na částečně nezastaveném pozemku v poměrně husté a kompaktní uliční zástavbě. Jedná se o pohledově exponovaný objekt, který má 8 nadzemních podlaží a 3 podlaží podzemní. Součástí objektu je vstupní Plazza, napojení komunikace a oprava finálního povrchu vozovky. Stavba je tvořena železobetonovým sloupovým a stěnovým skeletem s nosnou železobetonovou fasádou. Záměrem investora stavby je výstavba novostavby administrativního objektu s multifunkčním kulturním a společenským sálem. Součástí projektu je veškerá potřebná technická a dopravní infrasruktura, napojení na inženýrské sítě návrh zeleně. Součástí projektu a určitou protiváhou komerčních prostor je realizace multifunkčního společenského a kulturního sálu, který přináší do území určitou nadhodnotu překračující svojí velikostí pouze lokální význam. Novostavba objektu je situována na částečně nezastavěném pozemku v poměrně husté a kompaktní uliční zástavbě.

Typologický druh stavby: Administrativní budovy (kanceláře, banky, úřady)
Kategorie: Novostavba
Energetický štítek: C
BIM: Ne
Autor: Ing. Aleš Marek
Ing. Martin Rus
Ricardo Bofill
Taller de Arquitectura
Projektant: AED project a. s.
Dodavatel: PRŮMSTAV, a. s.
Stavbyvedoucí, aut. os.: Ivo Woleský
Investor: NORTH-LINE a. s.