Aviatica

Ceny:
postoupil do 2.kola v soutěži Stavba roku 2015
Soutěže: Stavba roku 2015
Zkráceně: Aviatica
Ulice:
Město: Praha 5 - Jinonice
Kraj: hl. m. Praha

Popis objektu:

Cílem developerského projektu Aviatica není jen výstavba samotné budovy, ale také rozvoj okolního území. Hlavním záměrem celého řešení je minimalizovat stávající industriální funkci v území bývalé továrny Walter Jinonice, která se nachází v podélném Radlickém údolí nedaleko centra města, a na nově vzniklých plochách vybudovat novou městskou strukturu, která se stane přirozenou součástí rozvíjející se městské části Praha 5. Navrhované hmoty objektů jsou řešeny jako prostorové městotvorné prvky s jasnou definicí nových ulic, náměstí a bloků. Zástavba se smíšeným využitím nabízí širokou škálu bytových jednotek a široký výběr prostor pro vybavenost a služby, pro obyvatele i komerční uživatele čtvrti. S využítím strategické polohy stanice metra Jinonická je tak stávající monofunkční struktura lokality protnuta novým městotvorným celkem. Nový administrativní komplex Aviatica je navržen jako vlajková stavba nové čtvrti Waltrovka. Kancelářská budova, situovaná při stanici metra, je tvořena na základě osvědčených konstrukčních principů pro udržitelné životní prostředí a rovněž maximalizuje využití energie z obnovitelných zdrojů.

Typologický druh stavby: Administrativní budovy (kanceláře, banky, úřady)
Kategorie: Novostavba
Energetický štítek: A
BIM: Ne
Autor: Doc. Ing. arch. Jakub Cigler
Investor: Penta Investments, s.r.o.