GREENLINE KAČEROV

Soutěže: Stavba roku 2015
Zkráceně: GREENLINE KAČEROV
Ulice: Jihlavská
Město: Praha 4 Michle
Kraj: hl. m. Praha

Popis objektu:

Administrativní budova GREENLINE KAČEROV je realizována na pozemku mezi ulicemi 5. Května a Jihlavská, v městské části Prahy 4 Michle, tvar budovy je výrazně ovlivněn tvarem pozemku, typologií bariérového domu a výškovou hladinou stávající bytové zástavby. Výrazná horizontála východním směrem půdorysně i výškově ustupuje, západní část objektu je naopak tvořena vertikální válcovou hmotou. Fasády jsou primárně sklo - hliníkové, jižní fasádu do ulice Jihlavská doplňují vystouplé hmoty s pásovými okny a vstupní portál vše obložené bondovými kazetami bílé barvy. Severní fasádu do ulice 5. Května doplňuje výrazný čtvercový rastr se zapuštěním prosklených částí a částí s perforovanými plechy. Rastr napomáhá eliminaci nepříznivých akustických odrazů z přilehlé komunikace vůči objektům na druhé straně ulice.

Typologický druh stavby: Administrativní budovy (kanceláře, banky, úřady)
Kategorie: Novostavba
Energetický štítek: B
BIM: Ne
Autor: Ing. Petr Obermann
Ing. Jaroslav Valenta
Jiří Slaba
Akad. arch. Jana Chmelová
Ing. arch. Jiří Košťál
Projektant: STUDIO AM s.r.o.
Dodavatel: PORR a.s.
Investor: CENTRUM KAČEROV s.r.o.