75. Dopravně urbanistické řešení lokality Na Valech, Jaroměř

Soutěže: Urbanistický projekt roku 2015
Zkráceně: Dopravně urbanistické řešení lokality Na Valech, Jaroměř
Ulice: Na Valech
Město: Jaroměř
Kraj:

Popis objektu:

Urbanistická koncepce území vychází z požadavku na revitalizaci oblasti a jejího začlenění zpět do městského organismu a dopravní struktury v návaznosti na nově budovanou pasáž.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie:
BIM: Ne
Projektant: ARCHITEKTI D.R.N.H., s.r.o.
Investor: Město Jaroměř