UPO Velké Poříčí - modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska

Ceny:
Titul v soutěži Stavba roku 2019
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2019
Cena veřejnosti v soutěži Stavba roku 2019
Soutěže: Stavba roku 2019
Zkráceně: UPO Velké Poříčí - modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska
Ulice: Náchodská 530
Město: Velké Poříčí
Kraj: Královéhradecký

Popis objektu:

Z hlavní kvádrové červené hmoty, je na nároží orientovaném k hlavnímu vstupu do areálu výtvarně „odejmut“ ostře řezaný objem, takto komponované železobetonové plochy jsou využity pro vnější lezeckou výcvikovou stěnu, která je tak zároveň jedním z mnoha zevně viditelných „podpisů“ hasičského záchranného „řemesla“ na budově. Na nižší budově se pak veřejnosti otevírá pohled na tzv. cvičnou střechu, která obsahuje mnoho variant střešních materiálů i odhalené krovové konstrukce pro výcvik zásahu v jakýchkoliv myslitelných podmínkách. Tato část střechy nabízí další kotevní patky pro další doplňování konstrukcí podle aktuálních potřeb výcviku, které se nepochybně budou také v budoucnosti vyvíjet.

Dispozičně se objekt skládá ze vzájemně propojených prostorů horizontální a vertikální haly. Tato základní hmota je doplněna o část zázemí obsahující vstup, hygienické zázemí a sklad pomůcek. Zázemí je zde minimalizováno, neboť stávající objekty výcvikového střediska plní tuto funkci.

Horizontální hala plní funkci univerzálního výcvikového prostoru s možností vjezdu hasičské techniky. Je zde umístěna rozběhová dráha klasické hasičské disciplíny zdolávání věže. Ve vertikální věži se nacházejí veškeré hlavní popsané komponenty jako: lezecká stěna výšky 20m, univerzální objekt polygonu – příčkový a potrubní labyrint, studniční šachta, hasičská věž se zápichovým bazénem, komponenty pro trhové zkoušky – pádová věž.

Základním účelem stavby je výcvik a školení nejen profesionálních hasičů, ale nově se zde budou moci zdokonalovat také dobrovolní hasiči a zástupci dalších složek IZS.

Objekt jako celek je tedy navržen tak, aby maximum vnitřních i vnějších ploch sloužilo pro výcvikové aktivity. Na střeše může probíhat například simulace zásahů při silném větru nebo přívalech sněhu. Profil betonové lezecké stěny pak nabízí hned několik typů hran, na kterých si mohou hasiči nacvičit různé varianty činností (výstupy, či slaňování s nosítky atd). Na objektu se nachází množství prostupů, díky kterým se mohou simulovat ty nejkomplikovanější zásahy, při kterých je nutné, aby tým záchranářů postupoval kreativně a spolupracoval.

Uvnitř zařízení se nachází kromě lezeckých stěn i speciální vybavení pro simulace zásahů ve velmi specifických podmínkách. Najdeme zde i cvičnou studniční šachtu nebo přestavitelné polygony stísněných prostor. Jsou to imitace stavebních součástí, kanalizací, šachet, ale i stísněných přírodních prostor, které připomínají například jeskyně, přičemž se dá část bezpečně zaplavit či zakouřit. Je to tak nejbezpečnější forma výcviku, protože se zde nachází nouzové vstupy, které lze využít v případě jakýchkoliv problémů. Navíc je prostor monitorován kamerami.

Stavební konstrukce jsou maximálně přizpůsobeny účelu stavby, tak aby umožňovali univerzální jištění, případně dodatečné kotvení cvičebních komponentů.

HZS KHK čerpal dotaci z Evropské unie, IROP. Dotace pokryla 85 % nákladů, zbytek byl hrazen ze státního rozpočtu.

Typologický druh stavby: Stavby pro vzdělávání, vědu a výzkum (školy, laboratoře, školky)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Ivo Balcar
Michal Ježek
Aleš Krtička
Pavel Velich
Projektant: ATELIER TSUNAMI s.r.o., Náchod
Dodavatel: STYLBAU s.r.o., Hradec Králové
Přihlašovatel: STYLBAU s.r.o., Hradec Králové
Investor: ČR - HZS Královéhradeckého kraje, Hradec Králové
Plány:
Výkresová dokumentace
Další soubory: Spolupracující subdodavatelé
Články: