DRN, Praha

Ceny:
Titul v soutěži Stavba roku 2019
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2019
Cena primátora Hlavního města Prahy v soutěži Stavba roku 2019
Soutěže: Stavba roku 2019
Zkráceně: DRN, Praha
Ulice: Národní 135/14
Město: Praha 1
Kraj: hl. m. Praha

Popis objektu:

DRN vyrostl v exponované poloze na nároží ulic Národní a Mikulandská v centru Prahy. Na pozemku bylo od roku 1966 parkoviště, se kterým sousedil barokní Schönkirchovský palác. Spojením starého a nového vznikl městský polyfunkční dům s dvorem, obchody, restauracemi a kancelářemi.

Novostavba tvoří nároží a její hmota spojuje Palác Dunaj z roku 1930 s barokním palácem v Mikulandské. Obrys budovy sleduje uliční čáru a na výškové rozdíly svých sousedů reaguje ustupujícími patry, lemovanými balkóny se zelení a výtvarnou mříží. Významným městotvorným prvkem je pasáž a přístupný dvůr, který by měl být v budoucnu propojen se sousední školou UMPRUM.

Na uliční prostor navazují dvě obchodní podlaží obchodních prostor a suterén pod dvorem. Čtyři podzemní podlaží ukrývají garáže a hlavní technologie. Horní patra jsou kancelářská, střecha slouží jako terasa s pečlivě udělanou zahradou.

Prolínání barokního světa s moderním, propojení starého a nového, jsou motivy, které prostupují celým objektem. Najdeme je na hlavních stavebních konstrukcích i na drobných prvcích interiéru. Do pohledové železobetonové konstrukce jsou vkládány různé prvky, například původní cihly, prejzy, kameny a staré trámy. Do povrchu jsou otlačeny kmeny stromů, lana a různé druhy bednění. Beton je různě probarvený.

Barokní palác byl očištěn od dostaveb a nánosů. Odkryty byly hodnotné gotické sklepy, klenby, kamenné schody, zdivo, polychromované trámové stropy i malby na stěnách. Vše bylo pečlivě zrestaurováno a doplněno s důrazem na řemeslné provedení. Původní krov, zničený novodobými přestavbami, byl navržen a proveden v barokní podobě, včetně dodržování starobylé tesařiny. Totéž je možné říci i o stropech ve 3. patře.

Typologický druh stavby:
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Stanislav Fiala
Projektant: Fiala + Němec s.r.o.
Dodavatel: Hinton, a.s.
Přihlašovatel: Hinton, a.s.
Investor: SEBRE, a.s.
Plány: Zobrazit více plánů
Situace
Severní pohled
Půdorys přízemí
Půdorys 7.patro
Půdorys suteren
Řez
Další soubory:
Články: