Polyfunkční centrum - AFI Vokovice, Praha

Soutěže: Stavba roku 2019
Zkráceně: Polyfunkční centrum - AFI Vokovice, Praha
Ulice: Evropská 859/115a
Město: Praha 6
Kraj: hl. m. Praha

Popis objektu:

Nárožní parcela měla před zahájením stavby znaky periferie, vybudováním stanice metra u křižovatky
s Kladenskou však nabyla na významu. Parcela byla přímo předurčena k umístění stavby, která se stane jedním
z důležitých objektů, rytmizujících dlouhou Evropskou třídu. Objekt je jasně viditelný při jízdě oběma směry, zvláště ve směru od letiště.

Hmotový koncept vychází nejen z původních majetkoprávních vztahů, ale řeší celé území přiléhající ke křižovatce jako celek. Proto je areál rozdělen na dva nadzemní objekty. Budova A o 5.-6.NP tvoří „záda“ celému areálu, vertikálně koncipovaná Budova B s 8.NP pak dominantní „hlavu“. Mezi oběma budovami vzniká klidový prostor „nádvoří“ s dostatečnou rozptylovou plochou a se širokými možnostmi parkových úprav. Hmota administrativní části budovy B je „nadzvednuta“ a podložena proskleným parterem s obchodními plochami. Stavba je
v bezprostřední blízkosti dopravnímu uzlu. A to prodloužení metra trasa A, Autobusový terminál Veleslavín včetně návaznosti na plánovanou železniční trať Praha – Kladno.

Budova A i budova B spolu vizuálně komunikují – fasády budov vycházejí ze stejného tvarosloví, modulace. Zároveň se vzájemně doplňují – fasáda budovy B svými užšími meziokenními pilíři podporuje vertikalitu nároží
a kontrastuje tak s klidnější hmotou zadní budovy A. S přihlédnutím k hledisku tepelných zisků i ztrát byla pro objekt A zvolena příznivější poloprosklená fasáda, kde se francouzská okna střídají s masivními meziokenními pilíři. Její výrazná plasticita poskytuje přirozené stínění prosklených ploch. Okna jsou doplněna o vnější rolety
s automatickým řízením.

Výrazně plasticky tvarovaná fasáda svým zakřiveným průběhem nabízí zajímavý a proměnlivý vzhled při pohledu zvenčí. Tento výraz je nezaměnitelný, jasně se odlišující od unifikovaných plochých prosklených fasád.

Pro své uživatele nabízí budova při pohledu zevnitř díky francouzským oknům velkorysé výhledy do okolí
z každého pracovního místa.

Typologický druh stavby:
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: DAM architekti s.r.o.
Projektant: Atelier Smitka s.r.o.
Dodavatel: GEMO a.s.
Přihlašovatel: GEMO a.s.
Investor: AFI Vokovice