15. Restaurace Solnice, Pivovar Solnice, České Budějovice

Ceny:
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2019
Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České Republice v soutěži Stavba roku 2019
Soutěže: Stavba roku 2019
Zkráceně: Restaurace Solnice, Pivovar Solnice, České Budějovice
Ulice: Piaristické náměstí
Město: České Budějovice
Kraj: Jihočeský

Popis objektu:

Solnice se bezpochyby řadí mezi poklady historické architektury přesahující jihočeský region, což potvrzuje i zápis do indikativního seznamu národních kulturních památek.

I přes účelový charakter budovy je její hlavní průčelí se strmým štítem a s iluzí fortifikačních prvků včetně nefunkčních klíčových střílen esteticky velice působivé. Architektonické provedení i vysoká úroveň řemeslné práce měly v době vzniku za cíl podtrhnout bohatství městské obce. Do dnešní doby se dochovalo takřka vše v původní podobě. Objekt nikdy nebyl zničen požárem (což je v prostředí Českých Budějovic výjimečné) a budova nebyla ani přestavěna pro jiný účel využití. Zachování této unikátní památky v její celistvosti a zpřístupnění veřejnosti bylo hlavním požadavkem i při právě dokončené rekonstrukci.

Prvořadým úkolem bylo nejen ponechání a konzervace jedinečně dochovaných konstrukcí a prvků (dřevěné trámy, omítky), ale i zachování halových dispozic bývalého skladiště. Toto bylo možné pouze za předpokladu propojení budovy s budovou Pivovaru Solnice, neboť zázemí, které nemuselo nutně být umístěno přímo v Solnici, bylo přesunuto do blízké provozní budovy. Nachází se v ní proto nejen pivovar, ale i skladové a kancelářské prostory, šatny i technologické místnosti (chlazení, trafostanice).

Klíčovým bodem pro uskutečnění celého záměru bylo proto vytvoření funkčního propojení obou objektů podzemním produktovodem, který byl navržen pod povrchem Piaristického náměstí. V něm je umístěno nejen potrubí, kterým proudí do výčepů pivo, ale i potrubí s chladící kapalinou a kabelové vedení elektrické energie. Přívod piva je prezentován i v interiérech restaurace.

Typologický druh stavby: Stavby pro obchod a služby (restaurace, obchodní centra)
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ne
Autor: Lubor Gregora
Martin Veber
Jana Pincová
Projektant: ATELIÉR HERITAS s.r.o.
Ateliér PH6 s.r.o.
Dodavatel: AUBÖCK s.r.o.
Přihlašovatel: SALINUM CB a.s.
Investor: SALINUM CB a.s.