Stavba č. 8615 Kolektor Hlávkův most, Praha

Ceny:
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2019
Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v soutěži Stavba roku 2019
Soutěže: Stavba roku 2019
Zkráceně: Stavba č. 8615 Kolektor Hlávkův most, Praha
Ulice: Hlávkův most
Město: Praha
Kraj: hl. m. Praha

Popis objektu:

Nově vzniklý ražený kolektor Hlávkův most o délce 0,5 km navazuje na již stávající Pražskou kolektorovou síť. Jeho výstavbou vzniklo propojení obou břehů Vltavy a ostrova Štvanice. Kolektor je zároveň navržen a postaven tak, aby bez problému umožnil rekonstrukci Hlávkova mostu poté co z něj budou do kolektoru vymístěny veškeré inženýrské sítě. Technické řešení kolektoru je založeno na propojení technologií mechanického rozpojování, využití trhacích prací a Nové rakouské tunelovací metody společně se speciálním zakládáním.

Stavba byla prováděna sdružením firem Subterra a.s. a Hochtief v letech 2016-2018. Na stavbu se vztahuje záruka 10 let, proto bylo důležité zvládnout výstavbu definitivního ostění do značně zvodnělého prostředí pod řekou Vltavou. To se podařilo za pomoci rozsáhlých sanačních opatření.

V průběhu realizace bylo dále nutné se vypořádat např. se složitými geologickými poměry, blízkostí dalších stavebních objektů, nebo ražbou pod pilířem Hlávkova mostu. Přes všechny tyto obtíže byli při stavbě kolektoru aplikovány nové postupy a způsoby provedení, o kterých článek mimo jiné pojednává, jež doposud na žádném kolektoru u nás aplikovány nebyli.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ne
Autor: Ingutis spol. s r.o.
Projektant: Ingutis spol. s r.o.
Dodavatel: Společnost Subterra + Hochtief, Kolektor Hlávkův most
Přihlašovatel: Společnost Subterra + Hochtief, Kolektor Hlávkův most, zastoupená Subterra a.s.
Investor: Hlavní město Praha
Plány:
Další soubory:
Články: