41. Rekonstrukce a přístavba objektu pro bydlení č.p.509, Vrchpolí, Zbyslavice

Ceny:
Zvláštní cena poroty v soutěži Stavba roku 2019
Soutěže: Stavba roku 2019
Zkráceně: Rekonstrukce a přístavba objektu pro bydlení č.p.509, Vrchpolí, Zbyslavice
Ulice: Vrchpolí
Město: Zbyslavice
Kraj: Moravskoslezský

Popis objektu:

Jedná se novou přístavbu rodinného domu ke stávajícímu větrnému mlýnu – dominantě na okraji obce Zbyslavice, včetně potřebných sítí a ploch.

Historický objekt mlýna byl dlouhodobě rekonstruován a rozhodnutí investora připojit k němu, po zbourání novodobé již nefunkční přístavby se zachováním sklepa, doplňující obytnou stavbu, vzešlo z jeho potřeb, neotřelé krásy této lokality a již zmizelé historické stopy, kdy těsně u mlýna byla budova, ve které jeho majitelé vždy bydleli.

Moderní a půdorysem nezvyklá přízemní hvězdicová podoba obytného domu se sedlovými střechami svou velikostí neohrožuje dominantnost bílé válcové hmoty kamenného mlýna s opravenou, novou střechou, a svým kompaktním provedením v dřevěném štípaném šindeli se nenápadně odkazuje na dřevo jako základ již zmizelých staveb.

Objekt je hybridní ostrovní systém : samostatný zdroj vody, ohřevem TUV solárními panely, FVE zdrojem pokrývajícím spotřebu elektrické energie mimo špičkové časy, část dešťových vody je vsakována, část je jímána do retenční nádrže s vsakem přebytků.V rámci šetrného přístupu k ekologii stavby a jejímu provádění byly : použity materiály z rušených prvků stavby/staveb, místní firmy s krátkou dojezdovou vzdáleností, kamenné dlažby z vytěženého materiálu na místě stavby.

Stavba respektuje izolovanou a osamocenou polohu původního větrného mlýna a tvoří jakýsi samostatný ostrovní systém, jak vytvořením soukromých prostor mezi výběžky přístavby, tak i částečně krytou formou před větrným místem a pohledy zvenčí. Dům na svém místě komunikuje s okolím a otevírá se do zahrady a do ponechané zeleně. Přístavba nenarušuje dominantu větrného mlýna a hlavní pohledové osy na něj.

Typologický druh stavby: Stavby pro bydlení (bytové domy, rodinné domy, domy pro seniory)
Kategorie: Rekonstrukce a dostavba
BIM: Ne
Autor: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Dodavatel: jednotlivé subdodávky
Přihlašovatel: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Investor: soukromý klient
Plány:
Další soubory:
Články: