Rezidence u Veleslavínského zámku, Praha

Soutěže: Stavba roku 2019
Zkráceně: Rezidence u Veleslavínského zámku, Praha
Ulice: Jankovcova 1603
Město: Praha
Kraj: hl. m. Praha

Popis objektu:

Objekty 5 a 6 jsou čistě obytné s pěti nadzemními podlažími (5.NP ustupuje) a jedním podzemním podlažím, které je pro oba objekty stejný a navazuje i na objekt 7 vila. V každém nadzemním podlaží je různý počet bytových jednotek a společné prostory (chodby, schodiště a výtah).

Stávající objekt vily byl rekonstruován. Suterén je provede oproti původní vile v jiném dispozičním řešení. V místech u hlavního vstupu je stávající obrys objektu rozšířen o nový prostor (zádveří).

Návrh je proveden tak, aby se v maximální možné míře zachovala stávající podoba exteriéru objektu. Jedná se o objekt se čtyřmi nadzemními podlaží (poslední podlaží je podkroví zastřešené sedlovou střechou) a jedním podzemním podlažím.

Pochozí veřejné plochy parteru budou navazovat na plochy realizované v I. etapě výstavy a proto budou z obdobného materiálu, tedy z betonové dlažby. Byla navržena dlažba Best Aspera. Pochozí plochy na terasách jsou navrženy z dlažby Floor gres Oak Outdoor do štěrkového lože. Na ostatních plochách bude travnatý porost.

Typologický druh stavby: Stavby pro bydlení (bytové domy, rodinné domy, domy pro seniory)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Projektant: Ing. arch. Jaroslav Trávníček
Dodavatel: PP53, a.s.
Přihlašovatel: Neocity 6, s.r.o.
Investor: Neocity 6, s.r.o.
Plány:
Další soubory:
Články: