Obchvat města Várpalota, silnice č. 8, km 23,900 - 29,700, Maďarsko

Ceny:
Nominace na titul v soutěži Zahraniční stavba roku 2019
Soutěže: Zahraniční stavba roku 2019
Zkráceně: Obchvat města Várpalota, silnice č. 8, km 23,900 - 29,700, Maďarsko
Ulice: Vasútállomás bejárati út
Město: Várpalota
Kraj:
Stát: Maďarsko

Popis objektu:

Maďarská silnice č. 8 patří k vytíženým tahům. Ze Székesfehérváru, vzdáleného půl hodiny jízdy od Budapešti, vede až na hranici s Rakouskem, do Szentgotthárdu. Součástí postupné přestavby silnice č. 8 na čtyřpruhovou, směrově rozdělenou komunikaci byl rovněž obchvat města Várpalota o celkové délce 9,2 km. Frekventovaná silnice č. 8 procházela samotným centrem dvacetitisícové Várpaloty a její přeložka proto byla dlouho plánována a očekávána.

Realizace projektu pro Národní infrastrukturní fond probíhala ve dvou etapách. Přípravné práce na výstavbě I. etapy obchvatu, jejíž délka činí 5,8 km, zahájilo SDD Konzoricium na podzim 2014. Stavební činnost pak začala od roku 2015. Stejný dodavatel, o více než dva roky později, uspěl také ve výběrovém řízení na realizaci navazující II. etapy obchvatu měřící 3,4 km. Zde přípravné práce začaly v říjnu 2016, realizace obou úseků obchvatu probíhala následně v čase a obě etapy měly společný termín dokončení únor 2018.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Projektant: ÚT - TESZT Mérnoki és Szolgáltató Kft.
Dodavatel: SDD Konzoricium; Domper Kft., vedoucí člen sdružení, Subterra – Raab Kft., člen, a Pannon – Doprastav Kft., člen
Přihlašovatel: Subterra a.s.
Investor: Nemzeti Infrastruktúra Fejleszto zártkoruen mukodo Részvénytársaság
Plány:
Situace Varpalota I.
Situace Varpalota II.
Další soubory: Textová část
Články: