Pivovar Řevnice

Ceny:
Cena soukromému investorovi za dlouhodobou koncepci rozvoje obce v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2020
Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2020
Zkráceně: Pivovar Řevnice
Ulice: Pod Lipami 71
Město: Řevnice
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Šetrná konverze historického objektu – drážní budovy. Projekt rekonstrukce původního nádraží v Řevnicích s proměnou na budovu pivovaru vytvořil Tomáš Šantavý.

Investor se ujal vyklizené a na několika místech vybourané chátrající budovy. Původní záměr výsledného vzhledu pivovaru byl spíše industriální, nakonec ale zvítězila varianta se zdůrazněním nádražního charakteru. Tam, kde kdysi bývala výdejna jízdenek, je dnes výčep a v místě původní čekárny je hostům k dispozici pivnice, kde se mohou pohodlně usadit na klasické nádražní lavice. Interiér pivovaru je skvostný a vyladěný do posledního detailu.

Jedná se o zděný dvoupodlažní objekt s podkrovím, krytý sedlovou střechou. Při celkové rekonstrukci byly opraveny nosné konstrukce stropů, výplně otvorů, nové instalace inženýrských sítí. Bylo obnoveno charakteristické členění fasád římsami a lisénovými pásy a navrácena byla dvoukřídlová, ven otvíraná okna a obnoveno lemování oken profilovanými šambránami. Při obnově se vycházelo z historické fotografie z doby kolem roku 1930. Byly zachovány staré kamenné schody od přízemí do podkroví a fragmenty teracových podlah. 

Typologický druh stavby: Stavby pro obchod a služby (restaurace, obchodní centra)
Kategorie:
BIM: Ne
Autor: Tomáš Šantavý, Svatoslav Hladník, Dana Černá
Projektant: Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.
Dodavatel: Subterra a.s.
Přihlašovatel: Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o.
Investor: 2 Q spol. s r.o., Ing. Petr Kozák, Ing. Helena Vaňková
Plány:
1.NP
2.NP
podkroví
Řez A
Řez B
Další soubory: Popis řešení stavby
Články: