84. Rekonstrukce kanalizačního sběrače, ul. Nad Novou Libní, Praha 8

Soutěže: Stavba roku 2021
Zkráceně: Rekonstrukce kanalizačního sběrače, ul. Nad Novou Libní, Praha 8
Ulice:
Město: Praha 8
Kraj: hl. m. Praha
Počet hlasů: 343

Popis objektu:

Jedná se o přeložku trasy stávajícího jednotného kanalizačního sběrače stokové sítě Prahy. Přístup do nové trasy kanalizace je celkem třemi nově umístěnými revizními šachtami. Dominantou této stavby je kruhové spadiště s tangenciálním nátokem. Vlastní spadišťový prostor je veden středem tubusu o průměru 1,20m. Splaškové odpadní vody nejsou vedeny svislým spádovým stupněm nýbrž obtokovým žlabem umístěným na spirálové desce vedle schodišťového prostoru. Toto řešení zamezuje vzniku škodlivého aerosolu při provzdušnění proudu splaškové vody. Přístup do spadišťového prostoru je skrze točité schodiště. Spadiště je navrženo jako monolitický železobetonový tubus o světlém průměru 5,25m. Celková hloubka tohoto spadiště je 35,50m.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
BIM: Ne
Projektant: KO-KA s.r.o.
Dodavatel: INOS Zličín a.s.; subdodavatel Čermák a Hrachovec, a.s.
Přihlašovatel: Pražská vodoshopodářská společnost a.s.
Investor: Pražská vodoshopodářská společnost a.s.
Plány:
Další soubory:
Články: