Sklad Jihomoravské plynárenské v Brně

Ceny:
Titul v soutěži Stavba roku 1997
Soutěže: Stavba roku 1997
Zkráceně: Sklad Jihomoravské plynárenské v Brně
Ulice:
Město:
Kraj:

Popis objektu:

Zastaralý plynárenský areál se začal proměňovat. Průmyslová čtvrť si uvědomila svou polohu nedaleko centra Brna a chtěla se kultivovat a upravovat v souvislosti s tím, jak se měnil charakter práce v areálu: plyn už se tu neskladuje. První novou budovou, která ukázala, jakým směrem se proměna bude ubírat, se stala skladovací hala. Její půdorys je 48 × 48 m a vnitřní prostor má úplně volný – tedy zcela univerzální. Hala má výraznou konstrukci – čtyři ocelové, zdánlivě tak subtilní věže jsou jedinými nosnými částmi, které dosahují na zem; nezasahují však do haly samé, stojí vedle ní a pod sebou nechávají prostor pasáži, zásobovací a výdejové. Vedle pasáže je přiřazen úzký, výrazný dlouhý objekt, který halu vyvažuje nejen kompozičně, ale i konstrukčně. Působí svou strojově přesnou architekturou trochu jako vagón, který se jen na chvíli zastavil na užším podstavci, a hned byl připoután shora ocelovými táhly a zdola sklobetonovým pilířem vysazeného schodiště. Hala je souvisle zabalena do šedavého hliníkového pláště, s měkce zaoblenými nárožími, se dvěma jemnými žlutými pásky, které zdůrazňují uzavřený tvar stavby (a připomínají, která barva je určena plynovým zařízením). Dokonale komponovaná stavba přesné vysoké technologie má v sobě cosi z romantiky vědeckofantastických filmů. Konstrukce: ocelová; na čtyřech věžích, prostorových rámech na půdorysu 7 × 7 m, je na táhlech zavěšena střecha haly, obvodová stěna monolitická železobetonová

Typologický druh stavby:
Kategorie:
Náklady: 125000000 kč
Plány:
Další soubory:
Články: