IBC v ulici Příkop v Brně

Ceny:
Titul v soutěži Stavba roku 1997
Soutěže: Stavba roku 1997
Zkráceně: IBC v ulici Příkop v Brně
Ulice:
Město:
Kraj:

Popis objektu:

Rozsáhlý soubor naplňuje potřeby velkoměstských funkcí – obchody a služby, kanceláře a v nejvyšších podlažích byty rozmanitých velikostí. Do ulice Příkop se obrací dlouhá fronta, která je traktována tak, aby bylo zřejmé, kde na ni v zadní části navazují kolmá křídla. Část průběžná má hladkou keramikou obloženou fasádu s okny přísně v líci zdiva, části kolmé mají vysunutá čela s jinou barevností i skladbou oken. Horní patra ustupují za terasy. Zdůrazněno je hlavní nároží, nad nímž vystupuje kruhová věžová nástavba s vyhlídkovou terasou, řešená jako náznak heliportu. Vstupy jsou několikery, jak to odpovídá potřebám rozlehlé dvoupodlažní pasáže s několika dvoranami, jež jsou kryty skleněnými pyramidami. V horkých dnech jsou pyramidy chlazeny zvenku stékající vodní clonou. Prostředí obchodně živé, rušné, s univerzální noblesností, která dovoluje ho změnit i na prostor společenský. U jednoho ze vstupů je malá archeologická expozice, připomínka toho, že dané místo bylo již dávno osídlené. Vstup je možný i z odvrácené strany, co nejblíže k centru města; navazuje na novou lávku pro pěší s robustní ocelovou konstrukcí. Lávka, která vede přímo do jedné z dvoran, vychází z parku, prochází přes rušnou komunikaci, domem a přes vnitroblokový prostor. V souhrnu – sympatická městská stavba kultivující prostředí a charakterizující svého majitele. Konstrukce: založení na předrážených pilotách Franki s železobetonovými převážkami; monolitický železobetonový skelet s kruhovými sloupy a bezprůvlakovými stropními deskami, oblouková střecha: dřevěné, resp. ocelové tenkostěnné nosníky

Typologický druh stavby:
Kategorie:
Náklady: 742000000 kč
Plány:
Další soubory:
Články: