Rekonstrukce a dostavba hotelu Carlo IV. na Senovážném náměstí v Praze 1

Ceny:
Titul v soutěži Stavba roku 2004
Soutěže: Stavba roku 2004 , Pražské stavby 2000-2009
Zkráceně: Rekonstrukce a dostavba hotelu Carlo IV. na Senovážném náměstí v Praze 1
Ulice:
Město:
Kraj:

Popis objektu:

Je to budova téměř palácová, kdysi sídlo Hypoteční banky (architekt Achille Wolf, konec 19. století), potom sídlo pošty. Pyšná novorenesance s eklektickými prvky a klasickým výrazem důstojného bankovního domu odkazujícího k tradici florentských renesančních bankovních paláců. Rekonstrukce mu určila novou funkci přepychového hotelu. Bankovní dvorana s proskleným stropem a novorenesančním architektonickým tvaroslovím se proměnila v hotelovou halu, která dýchá požadovaným luxusem. Banka se změnila na téměř zámeckou stavbu. Prostory za dochovanými portály přepážek byly sjednoceny do již zcela soudobých zařízení společenských a stravovacích, trezor byl využit pro nevšední funkci „Cigar baru“. Hotelové pokoje vznikly z původních kanceláří v patrech. Interiéry jsou dílem rekonstruované, dílem nově modelované, ovšem v patřičném eklektickém duchu doby vzniku. K vybavení přízemních a podzemních podlaží patří i rekreačně relaxační část s bazénem pod klenutým stropem. Kapacita stavby byla zvětšena přístavbou ve dvoře. K novorenesanci se přidal soudobý minimalismus, sklo a jemu odpovídající hladké a strohé tvary. Ovšem s nápadem, který dal celé přístavbě a vnitřnímu dvoru přívětivý výraz – malované listoví na skle nejen kryje nežádoucí výhledy, ale také dává přesným plochám teplou chvějivost a přívětivou útulnost. V boční přístavbě je vstup do kongresové části, pod mohutně vysunutou markýzou, která svým zlatým podhledem stvrzuje výjimečnost a hravou přepychovost celého hotelu. Konstrukce: v maximální míře zachována historická stavební konstrukce; pod budovou byl postaven bazén, nad nímž je stavba nesena na nových ocelobetonových rámech; prosklené stěny na vlastních nosných profilech firmy Wicona

Typologický druh stavby:
Kategorie:
Náklady: 19000000 kč
Autor: Richard Doležal
Ing. arch. Jiří Havrda
Ing.arch. Petr Malinský
DaM, spol. s r.o.
Dodavatel: PSJ holding, a.s.
Přihlašovatel: PSJ holding, a.s.
Investor: BOSCOLO INTERNATIONAL a.s.
Plány:
Další soubory:
Články: