Obchodně provozní komplex Jihomoravské plynárenské v Brně

Ceny:
Titul v soutěži Stavba roku 2004
Soutěže: Stavba roku 2004
Zkráceně: Obchodně provozní komplex Jihomoravské plynárenské v Brně
Ulice:
Město:
Kraj:

Popis objektu:

Provozně obchodní komplex je poslední částí zásadní modernizační přestavby areálu Jihomoravské plynárenské v Brně. Jeho vnější součástí je zákaznické centrum, které vymodelovalo definitivní tvář směrem do ulice. Tvoří ji dlouhá fronta skla se subtilními kovovými prvky a s keramickými parapety, jež počítají s tím, že postupně zmizí pod visutou zelení. Na konci dlouhé fronty svítí do daleka polovina žluté komunikační věže, prvku, který se v areálu objevuje častěji. Tady dostal významnou úlohu jasného bodu, za nímž se areál otáčí do hloubky – k druhému objektu provozního zázemí s dílnami, sklady, garážemi a parkovacími místy. Mezi pevnými částmi, stavbami vymezenými v pevných kovových stěnách, je proložen velký dvůr, který má v čelech posunovatelné stěny z čtverců z tahokovu. Ze stejných prvků jsou i posuvná vrata, která dvůr uzavírají. Vše je překryto jedinou střechou: v dynamických vlnách vychází od zákaznického centra a plyne nad stavbami i dvorem, kovová konstrukce udivuje svou tvarovou a rozponovou samozřejmostí. První vlna střechy je pokryta rostlinami, barevně vyskládanými tak, že plochy pokryté vegetací vytvářejí spolu se skleněnými pásy zajímavý grafický obrazec. Poslední stavba areálu také dokončila jeho urbanistickou kompozici: má hlavní bulvár se stromovou alejí, ústřední náměstí i romantická zákoutí s vysokými stromy, kamennou plastikou a vodní plochou. Konstrukce: ocelový skelet

Typologický druh stavby:
Kategorie:
Plány:
Další soubory:
Články: