25. PALÁC ZDAR

Soutěže: Stavba roku 2009
Zkráceně: PALÁC ZDAR
Ulice: Mírové náměstí 1
Město: Ústí nad Labem
Kraj:

Popis objektu:

Polyfunkční dům s komerčním využitím

Typologický druh stavby: Stavby pro obchod a služby (restaurace, obchodní centra)
Kategorie: Novostavba
Autor: Jan Jehlík Architektonická Kancelář
Thomas Muller Ivan Reimann Architekten
Projektant: DELTAPLAN, spol. s r.o.
Dodavatel: SKD Průmstav - stavby, a.s.
Přihlašovatel: AZ PALÁC ZDAR a.s.
Investor: AZ PALÁC ZDAR a.s.