26. Bytový dům Na Topolce

Ceny:
Titul v soutěži Stavba roku 2009
nominace na Cenu státního fondu rozvoje bydlení v soutěži Stavba roku 2009
Soutěže: Stavba roku 2009 , Pražské stavby 2000-2009
Zkráceně: Bytový dům Na Topolce
Ulice: Na Topolce 1178/16
Město: Praha
Kraj:
Počet hlasů: 36

Popis objektu:

Základním motivem návrhu nového bytového domu v příkrém jižním svahu je role prostředníka mezi výrazně měřítkově rozdílnými sousedními objekty. Svým dělením na menší objekty směrem k vilám dům získává měřítko souměřitelné s třípodlažními vilami na západě a celkovou hmotou pak reaguje na vysoký panelový objekt na východní straně.

Typologický druh stavby: Stavby pro bydlení (bytové domy, rodinné domy, domy pro seniory)
Kategorie: Novostavba
Autor: Ing. arch. Oldřich Hájek - Šafer Hájek Architekti s. r.o.
Ing. arch. Tomáš Pavlík
Ing. arch. Laco Fecsu
Ing. arch. Olga Rosová - Kostřížová
Ing. arch. Jaroslav Šafer
Projektant: AED project, a.s.
Dodavatel: AT DEVELOPMENT, a.s.
Vedoucí projektant, aut. os.: Ing. Aleš Marek
Přihlašovatel: Šafer Hájek Architekti s. r.o.
Investor: AT DEVELOPMENT, a.s.