27. Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní centrum Fabrika Svitavy

Ceny:
Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR v soutěži Stavba roku 2009
Soutěže: Stavba roku 2009
Zkráceně: Multifunkční vzdělávací, komunitní a kulturní cent
Ulice: Wolkerova alej 92/18
Město: Svitavy
Kraj:
Počet hlasů: 3157

Popis objektu:

Brownfield

Typologický druh stavby: Stavby pro kulturu a osvětu (kina, divadla, knihovny, kongresová centra, muzea, koncertní sály, církevní stavby)
Kategorie: Novostavba
Autor: Ing. arch. Roman Svojanovský
Projektant: Ing.Ivo Junek
Dodavatel: VW Wachal a.s.
Stavbyvedoucí, aut. os.: Ivan Valenta
Vedoucí projektant, aut. os.: Ing.Ivo Junek
Přihlašovatel: Město Svitavy
Investor: Město Svitavy