Kolektor Václavské náměstí, etapa 0001-trasa B

Soutěže: Stavba roku 2010
Zkráceně: Kolektor Václavské náměstí, etapa 0001-trasa B
Ulice: Václavské nám.
Město: Praha 1
Kraj:

Popis objektu:

Jedná se o kolektor III. kategorie, který se nalézá v levé části náměstí směrem k Můstku v hloubce 12 metrů pod povrchem. Nová, 266,5 metrů dlouhá trasa je spojnicí stávajících kolektorů.

Typologický druh stavby: Technická infrastruktura (kolektory, čističky, výměníkové stanice, elektrárny, likvidace odpadů)
Kategorie: Novostavba
Autor: Ing. František Dvořák
Ing. Libor Zapletal
Ing. David Kupilík
Ingutis, spol. s r.o.
Dodavatel: Sdružení Kolektor Václavské náměstí- Subterra a.s., Energie - stavební a báňská
Přihlašovatel: Subterra a.s.
Investor: Hlavní město Praha zastoupené mandatářem Kolektory Praha a.s.