Moravský zemský archiv

Ceny:
Titul v soutěži Stavba roku 2008
Soutěže: Stavba roku 2008
Zkráceně: Moravský zemský archiv
Ulice: Palachovo nám. 1
Město: Brno
Kraj:
Počet hlasů: 183

Popis objektu:

Stavba byla navržena a postavena proto, aby sloužila k trvalému uložení, všestrannému zabezpečení, ochraně a odbornému zpracování archiválií, které dokumentují dějiny Moravy od 12. století do současnosti. Stavba zabezpečuje mimořádně dobré podmínky pro uložení a ochranu archiválií na straně jedné a rovněž tvoří vysoce moderní a důstojné prostory pro vědecké bádání, prezentaci archivních pramenů a přednáškové aktivity pro širokou veřejnost.

Typologický druh stavby:
Kategorie: Rekonstrukce a dostavba
Autor: A PLUS a.s.
Dodavatel: IMOS Brno, a.s.
Přihlašovatel: A PLUS a.s.
Investor: Moravský zemský archiv