Retenční vodní nádrže v k. ú. Valtínov

Soutěže: Stavba roku 2012
Zkráceně: Retenční vodní nádrže v k. ú. Valtínov
Ulice:
Město: Valtínov
Kraj:

Popis objektu:

Jedná se o vybudování (novostavbu) čtyř retenčních nádrží. Hlavním účelem je zejména žádoucí akumulace vody v krajině, retenční účinek a posílení ekologické stability území. Vodní díla jsou také krajinotvorným prvkem.

Typologický druh stavby: Technická infrastruktura (kolektory, čističky, výměníkové stanice, elektrárny, likvidace odpadů)
Kategorie: Novostavba
Autor: Ing. Vilém Šedivý
Ing. Martin Růžička , CSc.
Projektant: Ing. Martin Růžička , CSc.
Dodavatel: REKON INSTA spol. s r.o.
Stavbyvedoucí, aut. os.: Ing. David Bosák
Vedoucí projektant, aut. os.: Ing. Vilém Šedivý
Přihlašovatel: JKP AGRO s.r.o.
Investor: JKP AGRO s.r.o.