7. Administrativní objekt a bytové domy Pankrác

Soutěže: Stavba roku 2013
Zkráceně: Administrativní objekt a bytové domy Pankrác
Ulice: Budějovická
Město: Praha 4
Kraj: hl. m. Praha

Popis objektu:

Projekt „Administrativní objekt a bytové domy Pankrác“ je zajímavý svým rozsahem, který zahrnuje přístavbu administrativní budov ke stávající budovy a dostavbu areálu bytovými domy. Jedná se současně o přestavbu a revitalizaci nevyužitého vnitrobloku při zachování výškových proporcí dotčeného území.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
Autor: Alfaville Plan s.r.o., Ing. arch. Marek Todl (architektonická a urbanistická koncepce)
Projektant: Arch. Design project, a.s. (zpracovatel realizační PD)
Dodavatel: Metrostav a.s.
Stavbyvedoucí, aut. os.: Ing. Jiří Vrubel
Vedoucí projektant, aut. os.: Ing. Petr Ježek
Investor: Vivus Pankrác s.r.o. (bytové domy)
Pankrác, a.s. (administrativní objekt),