Přístavba základní školy v Hradištku

Soutěže: Stavba roku 2013
Zkráceně: Přístavba základní školy v Hradištku
Ulice:
Město: Hradištko pod Medníkem
Kraj:

Popis objektu:

Koncepcí přístavby základní školy v Hradišťku je umístění kompaktní stavby otevřené a orientované do zahrady – k jihu a zavřené a objemově nenápadné k severu. Objekt má centrální prostor, kolem kterého se točí život uvnitř – srdce domu. Budova je řešena pomocí tradičních postupů a technologií, velký důraz byl kladen na cenu a rychlost výstavby.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
Autor: Ing. arch. David Kraus
Architektura, s.r.o.
Projektant: Ing. Lukáš Bezdíček
Dodavatel: IMS-BAU s.r.o.
Stavbyvedoucí, aut. os.: Stanislav Mařík
Přihlašovatel: Architektura, s.r.o.
Investor: Obec Hradištko