Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B

Ceny:
Titul v soutěži Stavba roku 2013
Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v soutěži Stavba roku 2013
Soutěže: Stavba roku 2013
Zkráceně: Silnice I/42 Brno, VMO Dobrovského B
Ulice: Královo Pole
Město: Brno
Kraj:

Popis objektu:

V rámci řešení městské i tranzitní dopravní infrastruktury ve městě brně stavba představuje klíčový severní úsek Velkého městského okruhu, který je zásadní pro plynulost a rychlost dopravy ve městě. Hlavní součástí stavby je Královopolský tunel se dvěma tunelovými troubami délky 1260 m a 1239 m. Součástí stavby je několik mimoúrovňových křížení.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
Autor: Ing. arch. Jindřich Kaněk - ARCHIKA
Projektant: Inženýrské sdružení VMO Dobrovského, AMBERG Engineering Brno, a.s., vedoucí sdružení
Dodavatel: Sdružení VMO Dobrovského B (OHL ŽS, a.s., Metrostav a.s., Subterra a.s.)
Stavbyvedoucí, aut. os.: Josef Tetur
Vedoucí projektant, aut. os.: Ing. Vlastimil Horák
Přihlašovatel: Sdružení VMO Dobrovského B (OHL ŽS, a.s., Metrostav a.s., Subterra a.s.)
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Plány:
Další soubory:
Články: