budova L TUL

Soutěže: Stavba roku 2013
Zkráceně: budova L TUL
Ulice: Bendlova
Město: Liberec
Kraj: Liberecký

Popis objektu:

Novostavba budovy na svažitém pozemku obklopeném smíšeným prostorem na kraji univerzitního areálu, určena pro vědu a výzkum TUL – obsahuje provozy těžkých a lehkých laboratoří a pracovny pedagogů, má 5 nadzemních a 2 podzemní podlaží, na obvodový plášť jsou použity materiály umožňující přirozené stárnutí a zapojení budovy do okolního přírodního prostředí.

Typologický druh stavby:
Kategorie:
Autor: AR TUL
Ing. arch. Martin Šaml
Dodavatel: Metrostav a.s., divize 8
Stavbyvedoucí, aut. os.: Ing. Ondřej Matoušek
Vedoucí projektant, aut. os.: Ing. arch. Martin Šaml
Přihlašovatel: Technická univerzita v Liberci
Investor: Technická univerzita v Liberci
Plány:
Další soubory:
Články: