Stavba roku Středočeského kraje 2020 - Seznam přihlášených

Stavba roku Středočeského kraje 2020 - přihlášené stavby

/aktuálně probíhá administrace a nahrávání dalších podkladů přihlášených staveb/

Počet hlasů: 2240
1. Společenské centrum Sedlčany

Modlitebna je designově velmi odvážně pojatý objekt. Kompozice je podřízena provozní i tvarové čistotě hlavního sálu. Solitérní stavba modlit...

Autor: Martin Krupauer, Pavel Kvintus, Daniel Jeništa, S...
Projektant: A8000 s.r.o.; STATIKON Solutions s.r.o.
Dodavatel: HSF System a.s.
Přihlašovatel: HSF System a.s.
Investor: Maranatha z.s.
Počet hlasů: 9
Počet hlasů: 33
Počet hlasů: 1095