Stavba roku 2011 - Hlasování veřejnosti

Počet hlasů: 126
2. ČVUT - Nová budova Dejvice

nová budova ČVUT je univerzální prostor pro vysokoškolskou výuku různých technických oborů. Sestává se z hlavní hmoty půdorysného tvaru L velikosti a...

Autor: Šrámková architekti, s.r.o., prof.Ing. akad.arch....
Dodavatel: Sdružení Metrostav - VCES, Nová budova Dejvice: S...
Přihlašovatel: Sdružení Metrostav - VCES, Nová budova Dejvice: S...
Investor: České vysoké učení technické v Praze
Počet hlasů: 12713
3. Malá vodní elektrárna a rybí přechod Beroun

Předmětem díla byla stavba nové malé vodní elektrárny pro energetické využití průtoků řeky Berounky u stávajícího pevného jezu v Berouně v říčním 35...

Autor: Deco Atelier , Ing. arch. Daniel Barták
Projektant: HYDROKA s.r.o., MÜRABELL s.r.o.
Dodavatel: Sdružení firem MVE a RP Beroun: Metrostav a.s. a ...
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: RenoEnergie, a.s.
Ocenění: Cena Státního fondu životního prostředí ČR v soutěži Stavba roku 2011
Počet hlasů: 1203
6. Výstavba Jihozápadní části Pražského okruhu

Výstavba JZ části Pražského okruhu v délce 23 km, která se stává ze 3 částí - SOKP 512, SOKP 513, SOKP 514

Autor: Pragoprojekt, a.s., VALBEK, spol. s r.o.
Dodavatel: Sdružení 512:Dálniční stavby Praha, a.s., ved. úč...
Přihlašovatel: Dálniční stavby Praha, a.s., Skanska CZ a.s., STR...
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2011
Cena Státního fondu dopravní infrastruktury v soutěži Stavba roku 2011
Cena veřejnosti Pražské stavby 2011 v soutěži Stavba roku 2011
Počet hlasů: 200
7. Výstavba rodinného domu, Praha 6 - Břevnov

Nadstandardní rodinná vila je navržena dle velkorysého stavebního programu stanoveného investorem. Hlavní obytná plocha v přízemí je členěna do čtyř ...

Autor: Prof.Ing. arch. Ladislav Lábus, Marek Nábělek
Dodavatel: Podzimek a synové s.r.o.
Přihlašovatel: Podzimek a synové s.r.o.
Investor: RNDr. Eva Otenšlégrová, RNDr. Jaroslav Otenšlégr
Ocenění: Cena časopisu Stavitel, společnosti Economia, a.s. v soutěži Stavba roku 2011
Počet hlasů: 181
8. Golf Klub Čertovo břemeno

Objekt je založen na železobetonové desce. Svislé a vodorovné nosné konstrukce jsou kombinací železobetonu, oceli a dřeva. Půdorysně podlouhlý jednop...

Autor: Ing. arch. Stanislav Fiala , Fiala + Němec s.r.o.
Dodavatel: Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství Čechy
Přihlašovatel: Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství Čechy
Investor: Golf Čertovo Břemeno s.r.o.
Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2011
Počet hlasů: 900
9. Onkologické centrum Fakultní nemocnice Plzeň

Monolitický skelet s dvěma podzemními a šesti nadzemními podlažími, v podzemní části s obvodovými monolitickými a nadzemními vyzdívanými stěnami, zat...

Autor: Sdružení K4 a.s. - LT projekt, Ing. arch. Zdena N...
Dodavatel: Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství, závod ...
Přihlašovatel: Skanska a.s., divize Pozemní stavitelství, závod ...
Investor: Fakultní nemocnice Plzeň
Ocenění: Cena předsedy Senátu Parlamentu ČR v soutěži Stavba roku 2011
Počet hlasů: 234
16. Ekologicky šetrný hypermarket

Hypermarket koncipovaný jako dřevostavba postavený na místě staré neprovozované průmyslové zástavby, tzn. brownfield. objekt ve velké míře využívá př...

Autor: Technické a designové oddělení Tesco Stotes ČR a....
Projektant: EUROPROJEKT, spol. s r.o.
Dodavatel: Agile spol. s r.o.
Přihlašovatel: Tesco Stores ČR a.s.
Investor: Tesco Stores ČR a.s.
Počet hlasů: 49
18. Bytový dům s malometrážními byty a tělocvičnou

Celkový koncept budovy je realizován na principu stavebnice z prostorových jednotek - bytů. Na stavbu byly použity úsporné materiály s precizním zpra...

Autor: DaM spol. s r.o., Ing. arch. Petr Burian, Ing.arc...
Projektant: M3M s.r.o.
Dodavatel: CGM Czech a.s.
Přihlašovatel: CGM Czech a.s.
Investor: Městská část Praha 1
Ocenění: Cena Státního fondu rozvoje bydlení ČR v soutěži Stavba roku 2011
Počet hlasů: 7091
20. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný

Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas představuje jedno z nejmodernějších kulturních prostorů v České republice. Od září roku 2010, ...

Autor: AG STUDIO a.s., Ing. arch. Radek Vopalecký, Ing....
Dodavatel: BAK stavební společnost, a.s.
Přihlašovatel: BAK stavební společnost, a.s.
Investor: Město Trutnov
Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2011
Počet hlasů: 167
23. Miura Hotel

Stavba hotelu Miura není jen budova; je to promyšlené spojení architektury, designu, grafiky a výtvarného umění. Koexistují zde pospolu a tvoří celek...

Autor: LABOR13 s.r.o., Mg.A. Albert Pražák, Ing. arch. ...
Dodavatel: UNISTAV a.s.
Přihlašovatel: UNISTAV a.s.
Počet hlasů: 1822
27. Multifunkční dopravní terminál

Předmětem projektu byla zásadní modernizace přednádražního prostoru s nedostatečným parkováním a zastaralým autobusovým nádražím, Nový dopravní termi...

Autor: Martin Hájek - ATELIER HÁJEK, Ing. arch. Martin H...
Projektant: OPTIMA, spol. s r.o.
Dodavatel: OHL ŽS, a.s.
Přihlašovatel: Město Česká Třebová a OHL ŽS, a.s.
Investor: Město Česká Třebová
Ocenění: Cena ministerstva průmyslu a obchodu ČR v soutěži Stavba roku 2011
Počet hlasů: 17472
29. Revitalizace Staroměstského náměstí,Mladá Boleslav

Nové řešení náměstí vrací místu funkci městského centra. Na nově vydlážděném prostoru vznikla fontána, interaktivní vodní kaskáda a kovové plastiky.

Autor: Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Michal Hlaváček, Ing...
Projektant: Hlaváček & partner, s.r.o.
Dodavatel: BÖGL a KRÝSL, k.s.
Stavbyvedoucí, aut. os.: Ing. Mojmír Neškudla
Vedoucí projektant, aut. os.: doc. Ing. arch. Michal Hlaváček
Přihlašovatel: Hlaváček a partner - architekti, s.r.o.
Investor: Statutární město Mladá Boleslav
Ocenění: Cena veřejnosti Stavba roku 2011 v soutěži Stavba roku 2011
Počet hlasů: 1543
38. Krytý plavecký bazén v Litomyšli

Novostavba krytého plaveckého bazénu s tobogánem a výplavovým bazénem pohledově minimalizovaná pomocí terénní modelace v zásadách landscape architect...

Autor: ARCHITEKTI D.R.N.H., s.r.o., Ing.arch. Antonín No...
Dodavatel: PKS INPOS a.s.
Přihlašovatel: PKS INPOS a.s.
Investor: Město Litomyšl
Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2011
Počet hlasů: 170
41. Univerzitní kampus Masarykovy univerzity v Brně

Výukový, věděcký a výzkumný areál fakulty lékařské, přírodovědecké a fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity.

Autor: A PLUS a.s., Karel Tuza, Jaromír Černý, Ing. arc...
Dodavatel: Stavba ILBIT - sdružení společností IMOS Brno a.s...
Přihlašovatel: A PLUS a.s.
Investor: Masarykova univerzita
Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2011
Počet hlasů: 1039
42. Loket, T.G.M. č.p. 87

Celková oprava památkového objektu využívaného pro přechodné ubytování s jednou ubytovací jednotkou o 10-ti lůžkách.

Autor: Znamení čtyř - architekti s.r.o., Ing.arch.Richar...
Dodavatel: Stavební služby - Milan Štěpánek
Přihlašovatel: Moyo holding, a.s.
Investor: Moyo holding, a.s.