Urbanistický projekt roku 2017 - Seznam přihlášených

Počet hlasů: 1
61. Obytný soubor Sun City Stodůlky

Veřejný prostor Největší důraz v navrhované kompozici byl kladen na tvorbu , velikost proporci a měřítko veřejného prostoru. Ve středu půlobloukové ...

Projektant: CASUA spol. s r.o.
Investor: ARSENAL-EUROPE s.r.o.
62. Územní plán Plzeň

Územní plán je založen na jednoznačném důrazu na kompaktnost městské urbánní struktury a zamezení dalšímu nekontrolovatelnému rozvoji a posouvání hra...

Projektant: Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, příspěvková...
Investor: Odbor stavebně správní Magistrátu města Plzně
Ocenění: Titul v soutěži Urbanistický projekt roku 2017