Stavba roku 2019

1. AFI Karlín Butterfly, Praha

Překvapivý a od sousední zástavby odlišný tvar budovy je založený na čtyřech elipsách spojených do dvou křídel se středovým atriem. Tvar byl navrž...

Autor: David Richard Chisholm, Vít Máslo, Martina Chisho...
Projektant: CMC architects, a.s.
Dodavatel: IMOS Brno, a.s.
Přihlašovatel: CMC architects, a.s.
Investor: AFI EUROPE Czech Republic s.r.o.
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2019
2. UPO Velké Poříčí - modernizace stávajícího vzdělávacího a výcvikového střediska

Z hlavní kvádrové červené hmoty, je na nároží orientovaném k hlavnímu vstupu do areálu výtvarně „odejmut“ ostře řezaný objem, takto komp...

Autor: Ivo Balcar, Michal Ježek, Aleš Krtička , Pavel V...
Projektant: ATELIER TSUNAMI s.r.o., Náchod
Dodavatel: STYLBAU s.r.o., Hradec Králové
Přihlašovatel: STYLBAU s.r.o., Hradec Králové
Investor: ČR - HZS Královéhradeckého kraje, Hradec Králové
Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2019
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2019
Cena veřejnosti v soutěži Stavba roku 2019
3. Novostavba Mateřské školy Úsměv v Benešově

Jedná se o největší modulární stavbu v Čechách, která byla postavena za rekordních 191 dní včetně demolice původní stavby.

Nov...

Autor: Milan Mlada
Projektant: AGE project, s.r.o.
Dodavatel: PRADAST, spol. s r.o.
Přihlašovatel: Město Benešov
Investor: Město Benešov
4. DRN, Praha

DRN vyrostl v exponované poloze na nároží ulic Národní a Mikulandská v centru Prahy. Na pozemku bylo od roku 1966 parkoviště, se kterým souse...

Autor: Stanislav Fiala
Projektant: Fiala + Němec s.r.o.
Dodavatel: Hinton, a.s.
Přihlašovatel: Hinton, a.s.
Investor: SEBRE, a.s.
Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2019
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2019
Cena primátora Hlavního města Prahy v soutěži Stavba roku 2019
5. Administrativní centrum PIANO, České Budějovice

Administrativní centrum PIANO se nachází na křížení severojižní a západovýchodní městské třídy, jižně od historického centra, kde urbanismus přech...

Autor: David Richard Chisholm, Vít Máslo, Martina Chisho...
Projektant: CMC Architects a.s.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Přihlašovatel: CMC Architects a.s.
Investor: EXPANDIA, a.s.
6. Polyfunkční centrum - AFI Vokovice, Praha

Nárožní parcela měla před zahájením stavby znaky periferie, vybudováním stanice metra u křižovatky
s Kladenskou však nabyla na významu. Par...

Autor: DAM architekti s.r.o.
Projektant: Atelier Smitka s.r.o.
Dodavatel: GEMO a.s.
Přihlašovatel: GEMO a.s.
Investor: AFI Vokovice
7. L´ART Multifunkční centrum, Lanškroun

Multifunkční centrum L´ART se skládá ze dvou částí. Z rekonstruované historické Langerovy vily a z nového multifunkčního sálu, který byl postaven ...

Autor: Ladislav Vlachynský, Luboš Kaplan, David Firbas
Projektant: Atelier 90 s.r.o.
Dodavatel: OHL ŽS a.s.
Přihlašovatel: Město Lanškroun
Investor: Město Lanškroun
8. Celková přestavba a rozšíření ÚČOV Praha na Císařském ostrově

Nová vodní linka ÚČOV je navržena jako plně zakrytá. Moderní architektonicko-urbanistické řešení areálu, a jeho jednotlivých technologických celků...

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.
Dodavatel: Sdružení ÚČOV Praha, SMP CZ a.s., HOCHTIEF CZ a.s...
Přihlašovatel: SMP CZ, a.s., vedoucí člen sdružení ÚČOV PRAHA
Investor: Hlavní město Praha / zástupce objednatele Odbor s...
Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2019
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2019
9. Parkovací dům Jana Gayera v Hradci Králové

Řešené území je vepsáno do půdorysných obrysů jednoho z bastionů opevnění barokní pevnosti.

 

Autor: Jaromír Chmelík, Petr Večeřa, Jan Ondrák
Projektant: Ing. arch. Jaromír Chmelík, architekti chmelík & ...
Dodavatel: BAK stavební společnost, a.s.
Přihlašovatel: BAK stavební společnost, a.s., Ing. arch. Jaromír...
Investor: ISP Hradec Králové, a.s
Ocenění: Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství za prvky Smart Cities v soutěži Stavba roku 2019
10. Administrativní budova CITY ELEMENT, Praha

Administrativní budova CITY ELEMENT (vč. obchodní jednotky) se nachází v sousedství centra Prahy, podél ulice Na Strži v Praze 4 – Nuslích, v dyna...

Autor: Martin Trothan, Jindřich Sova, Václav Aulický
Projektant: SPOJPROJEKT PRAHA a.s., atelier AULICKÝ
Dodavatel: PP53, a.s.
Přihlašovatel: PP 53, a.s.
Investor: S+B Plan a Bau Prag spol. s r.o.
11. Obnova Lobezského parku Plzeň

Jedná se o citlivou revitalizaci historického parku. Lobezský park vznikl v roce 1935 ze zaniklého lomu na pískovec.

Autor: Tomáš Rákos, Zora Rákosová
Projektant: Atelier Rákos s.r.o.
Dodavatel: GREEN PROJECT s.r.o.
Přihlašovatel: Statutární město Plzeň
Investor: Statutární město Plzeň
Ocenění: Cena Asociace pro urbanismus a územní plánování v soutěži Stavba roku 2019
12. Navýšení kapacity ZŠ Veleň a rozšíření o II. stupeň ZŠ

Novostavba základní školy je navržena jako dvoupodlažní tvarově členitý objekt 9 - ti třídní základní školy z
aujímá 3 hlavní navzájem prop...

Projektant: Bursík Holding, a.s., Miroslav Vajtr
Dodavatel: HSF System a.s.
Přihlašovatel: HSF System a.s.
Investor: Obec Veleň
13. Panattoni Park Cheb – DHL pro Esteé Lauder Companies

Založení je provedeno na vrtaných velkoprůměrových pilotách. Průmyslová podlaha s nadstandartní mírou vyztužení s požadavkem na rovinatost dle VDM...

Autor: Stanislav Jareš
Projektant: RotaGroup, s.r.o.
Dodavatel: HSF System a.s.
Přihlašovatel: HSF System a.s.
Investor: Accolade CZ XVII. s.r.o.
14. Rekonstrukce Nemocnice Dačice na nový domov pro seniory

V rámci projektu došlo k rekonstrukci původního 6-ti podlažního objektu v areálu Nemocnice Dačice.
Objekt byl postaven v r. 1950. Realizací...

Autor: Milan Špulák
Projektant: JPS J. Hradec s.r.o.
Dodavatel: HSF System a.s.
Přihlašovatel: HSF System a.s.
Investor: Krajský úřad Jihočeského kraje
Ocenění: Cena Ministerstva pro místní rozvoj ČR v soutěži Stavba roku 2019
15. Restaurace Solnice, Pivovar Solnice, České Budějovice

Solnice se bezpochyby řadí mezi poklady historické architektury přesahující jihočeský region, což potvrzuje i zápis do indikativního seznamu ...

Autor: Lubor Gregora , Martin Veber, Jana Pincová
Projektant: ATELIÉR HERITAS s.r.o., Ateliér PH6 s.r.o.
Dodavatel: AUBÖCK s.r.o.
Přihlašovatel: SALINUM CB a.s.
Investor: SALINUM CB a.s.
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2019
Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v České Republice v soutěži Stavba roku 2019
16. Víceúčelové tělovýchovné zařízení v Brně - Žabovřeskách

Průčelí budovy Králova-Sirotkova je evidováno v Ústředním seznamu kulturních památek a škola se nachází na území ochranného pásma Městské pam...

Projektant: Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D., D.P.E.A.
Dodavatel: SYNER, s.r.o., FRAMA, spol. s.r.o.
Přihlašovatel: Statutární město Brno, Městská část Brno-Žabovřes...
Investor: Statutární město Brno, Městská část Brno-Žabovřes...
17. Smuteční obřadní síň Břeclav

Původní smuteční místnost ze 60. let minulého století již byla nevyhovující a byla na začátku léta 2017 zbořena. Na jejím místě vyrostla během 15 ...

Autor: Libor Foukal
Projektant: F&K&B, a.s.
Dodavatel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Přihlašovatel: Město Břeclav
Investor: Město Břeclav
18. VD ŠANCE - Převedení extrémních povodní

Vodní dílo Šance (VD Šance, VD) na řece Ostravici se nachází v Moravskoslezském kraji na území obcí Ostravice a Staré Hamry, hráz VD je umístěna v...

Projektant: AQUATIS a.s.
Dodavatel: OHL ŽS, a.s.
Přihlašovatel: OHL ŽS, a.s.
Investor: Povodí Odry, státní podnik
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2019
19. Uzel Plzeň, 2.stavba - přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská

Stavba se nachází v centru města Plzně. V přednádražním prostoru byl zachován historický vzhled opěrných zdí. Rozšířením ulice Mikulášská se zvýši...

Autor: SUDOP Praha, a.s.
Projektant: SUDOP Praha, a.s.
Dodavatel: Metrostav a.s., OHL ŽS, a.s. (Společnost "MTS + O...
Přihlašovatel: Metrostav a.s., OHL ŽS, a.s., Statutární město Pl...
Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organiza...
20. Smuteční obřadní síň Valašské Meziříčí

Na začátku byla architektonická soutěž, vypsaná na jaře 2014 a obeslaná 60 návrhy. Předmětem soutěže byla nová smuteční síň pro 200 smutečních hos...

Autor: Lukáš Pecka, Ivana Smětáková
Projektant: ARCHISLUŽBA.CZ
Dodavatel: MH-STAVBY, s.r.o.
Přihlašovatel: Město Valašské Meziříčí
Investor: Město Valašské Meziříčí
21. Krytá ledová plocha Na Stínadlech, Teplice

V lázeňském městě Teplice byl v 70. letech minulého století postaven reprezentativní zimní stadion s kapacitou 6000 diváků. Dospělý...

Autor: Petr Sedláček, MISE s.r.o. Teplice
Projektant: SIAL architekti a inženýři spol. s r.o.
Dodavatel: SYNER, s.r.o.
Přihlašovatel: SYNER, s.r.o.
Investor: Statutární město Teplice
Ocenění: Cena hlavního mediálního partnera časopisu Stavitel v soutěži Stavba roku 2019
22. Rezidence Park Masarykova - I. etapa, Liberec

Residenční bydlení v blízkosti zahradní vilové čtvrtě Masarykovy třídy je unikátním projektem s ambicí uspokojit i ty nejnáročnější poža...

Autor: Radim Kousal, Tomáš Rudolf, Richard Černý, Jana J...
Projektant: Siadesign Liberec s.r.o.
Dodavatel: SYNER, s.r.o.
Přihlašovatel: SYNER, s.r.o.
Investor: DEVELOP INDUSTRY a.s.
23. Přístavba školní družiny s jídelnou k ZŠ Plzeň - Újezd

Jedná se o dřevostavbu, která je architektonicky i kompozičně kultivovanou přístavbou ke stávajícímu objektu školní družiny.

Autor: Bohuslav Strejc
Projektant: projectstudio8, s.r.o.
Dodavatel: PALIS PLZEŇ, spol. s r.o.
Přihlašovatel: Statutární město Plzeň
Investor: Statutární město Plzeň
24. Rekonstrukce arcibiskupského zámku a zahrad na hotel, Dolní Břežany

Pozitivní napětí mezi starým a novým, mezi poselstvím předků a naším soudobým přínosem. Výzva oživit historické prostory, vrátit jim původní hodno...

Autor: Šafer Hájek Architekti s. r.o., Mimolimit s.r.o.
Projektant: AED project a.s.
Dodavatel: STARKON, a.s.
Přihlašovatel: Arcibiskupství pražské
Investor: Arcibiskupství pražské
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2019
25. Rekonstrukce a dostavba Střediska volného času Trutnov

Cílem bylo maximálně využít potenciálu stávajícího objektu a doplnit jej tak, aby provozně i esteticky vyhovoval svému novému účelu. V objektu stá...

Autor: Martina Rosová, Michal Rosa, Dana Peterková, Rosa...
Projektant: JIKA-CZ s.r.o.
Dodavatel: BAK stavební společnost, a.s.
Přihlašovatel: BAK stavební společnost, a.s.
Investor: Město Trutnov
Ocenění: Cena předsedy Senátu parlamentu České Republiky v soutěži Stavba roku 2019
26. Vývojový areál Fryčovice, II.etapa

Objekt vývojového areálu má obdélníkový půdorysný tvar o vnějších rozměrech 30,0 x 30,0 m.

Jedná se o nepodsklepenou jednopodlažní halu ...

Autor: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Projektant: INPROS FM s.r.o.
Dodavatel: Beskydská stavební a.s.
Přihlašovatel: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Investor: IDEA AIR s.r.o.
Ocenění: Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v soutěži Stavba roku 2019
27. Mateřská škola Nová Ruda

Objekt školky je navrzen jako zděná stavba s fasádou z hladkého sklolaminátu vynesenou na dřevěném roštu. Celý objekt dále objímá ocelová konstru...

Autor: Petr Stolín, Alena Mičeková
Projektant: CUBE LOVE s.r.o.
Dodavatel: BREX spol. S r.o.
Přihlašovatel: Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou
Investor: Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou
Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2019
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2019
28. Ájurvédský pavilon, Resort Svatá Kateřina

Resort Svatá Kateřina je obklopen hlubokými lesy. Pod korunami stromů, v mlází a mechu, se rozprostírají pole žulových kamenů rozmanitých tva...

Autor: Jakub Tejkl
Projektant: Jakub Tejkl
Dodavatel: ŠÉM, a.s.
Přihlašovatel: ŠÉM, a.s.
Investor: ŠÉM, a.s.
Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2019
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2019
29. CarTec Group - BMW PREMIUM SELECTION A MOTORRAD DOLNÍ OBLAST VÍTKOVICE

Jedná se o dobudování komplexu servisní a prodejní sítě BMW v Ostravě. Stávající prodejní objekty BMW a MINI u Frýdlantských mostů mají trvalý def...

Autor: Petr Burian
Projektant: AB Projekt, spol. s r.o.
Dodavatel: FEST Ostrava s.r.o.
Přihlašovatel: FEST Ostrava s.r.o.
Investor: CarTec Ostrava s.r.o.
30. EDEN Rožnov

Projekt Eden Rožnov se nachází v klidné lokalitě Písečná na okraji Rožnova pod Radhoštěm. Jeho okolí je bezprostředně obklopeno zelení s...

Autor: CON CS s.r.o.
Projektant: STUDIO ACHT, spol. s r. o.
Dodavatel: CON CS s.r.o.
Přihlašovatel: CON CS s.r.o.
Investor: EDEN ROŽNOV s.r.o.
31. Revitalizace budovy muzea východních Čech, Hradec Králové

Budova Muzea Východních Čech v Hradci Králové byla postavena v letech 1909-1912 dle návrhu architekta Jana Kotěry v secesním stylu. Kotěra zde upl...

Autor: Jaroslav Svěrek, Jakub Masák
Projektant: Ateliér Masák & Partner, s.r.o
Dodavatel: Společnost GEMA ART + Chládek a Tintěra - muzeum ...
Přihlašovatel: Společnost GEMA ART + Chládek a Tintěra - muzeum ...
Investor: Statutární město Hradec Králové
32. Stavba č. 8615 Kolektor Hlávkův most, Praha

Nově vzniklý ražený kolektor Hlávkův most o délce 0,5 km navazuje na již stávající Pražskou kolektorovou síť. Jeho výstavbou vzniklo propojen...

Autor: Ingutis spol. s r.o.
Projektant: Ingutis spol. s r.o.
Dodavatel: Společnost Subterra + Hochtief, Kolektor Hlávkův ...
Přihlašovatel: Společnost Subterra + Hochtief, Kolektor Hlávkův ...
Investor: Hlavní město Praha
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2019
Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v soutěži Stavba roku 2019
33. Obnova a rehabilitace zámku v Písečném

Obnova a rehabilitace Zámku v Písečném je do soutěže STAVBA ROKU přihlašována z mnoha důvodu: jedná se v našich podmínkách o unikátní obnovu zámec...

Autor: Petr Řehořka, Simona Avratová, Kamila Krejčiříková
Projektant: ARCHATT PAMÁTKY, spol.s.r.o., Ing. Simona Avratov...
Dodavatel: RHEA STAV, s.r.o.
Přihlašovatel: FREDI s.r.o.
Investor: FREDI s.r.o.
34. Energeticky aktivní administrativní budova, Nové Město nad Metují

Stavba je ukázkou architektonicky zajímavé stavby, kde se podařilo spojit moderní architekturu s instalací fotovoltaického systému na plášti ...

Autor: Vladimír Brož
Projektant: ORGATEX-NÁCHOD s.r.o.
Dodavatel: ABP HOLDING a.s.
Přihlašovatel: ALUFRONT s.r.o.
Investor: ALUFRONT s.r.o.
35. Nové byty Hostivař, Praha

V návrhu architektonického řešení byla realizována významná kritéria. Nová výstavba by měla být přirozenou součástí sídliště...

Autor: Markéta Svobodová
Projektant: Architektonický atelier ABV
Dodavatel: ASPIRA CONSTRUCTION a.s.
Přihlašovatel: AKRO FLATS s.r.o.
Investor: AKRO FLATS s.r.o.
36. BUDOVA ODBORNÉ VÝUKY SŠZaT LITOMYŠL

Pro odbornou výuku školy byl upraven dlouhou dobu rozestavěný objekt v sousedství areálu školy. Jedná se o přestavbu rozestavěné stavby z konce 80...

Autor: Petr Benda, ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ABV
Projektant: APOLO CZ s.r.o.
Dodavatel: PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Přihlašovatel: Pardubický kraj
Investor: Pardubický kraj
37. Rekonstrukce kina Biograf Český ráj

Hlavní cíle rekonstrukce Biografu Český ráj byly dva. Prvním z nich byla úprava objektu tak, aby vznikl moderní víceúčelový kulturní objekt, které...

Autor: Ladislav David, Jakub Středa, Jan Havránek, David...
Projektant: Projektový atelier DAVID, s. r. o.
Dodavatel: Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.
Přihlašovatel: Projektový atelier DAVID, s. r. o.
Investor: Město Jičín
38. Aparthotel Svatý Vavřinec, Pec pod Sněžkou

 

Dům stojí na soutoku Úpy a Zeleného potoka, v samém centru Pece pod Sněžkou. Stavba má k ulici otevřen veřejný parter se supermar...

Autor: Jiří Opočenský, Štěpán Valouch, Anna Schneiderová...
Projektant: ov architekti s.r.o., PPP, spol. s.r.o.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Kubík Sněžka s.r.o.
Investor: Sněžka s.r.o.
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2019
39. Hospoda se sálem v Máslovicích

V roce 2014 se malá obec nedaleko Prahy – Máslovice rozhodla vypsat architektonickou soutěž na rekonstrukci chátrající vyhořelé stavby na náv...

Autor: Vojtěch Sosna, Jakub Straka, Jáchym Svoboda; Atel...
Projektant: APA architektonický a projektový atelier s.r.o.
Dodavatel: KyraStav spol s r.o.
Přihlašovatel: Obec Máslovice
Investor: Obec Máslovice
40. Rodinný dům Radimovice

To, že je na domě použitý jako obklad černý plech, byla vlastně cesta hledání optimalizace. Michal přišel s touto inspirací z Nového Zélandu, kde ...

Autor: MgA. Michal Kunc / Atelier Kunc Architects + Ing....
Projektant: Atelier Kunc Architects + DMAE architects
Dodavatel: Formic Construction
Přihlašovatel: Atelier Kunc Architects + DMAE architects
Investor: soukromý klient
41. Rekonstrukce a přístavba objektu pro bydlení č.p.509, Vrchpolí, Zbyslavice

Jedná se novou přístavbu rodinného domu ke stávajícímu větrnému mlýnu – dominantě na okraji obce Zbyslavice, včetně potřebných sítí a ploch.

...

Autor: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Projektant: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Dodavatel: jednotlivé subdodávky
Přihlašovatel: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Investor: soukromý klient
Ocenění: Zvláštní cena poroty v soutěži Stavba roku 2019
42. Centrála ČSOB - SHQ, Praha

Nová budova ČSOB v Praze – Radlicích respektuje charakter svého prostředí a posiluje jeho kvality.

Vztah budovy ke svému vnějšímu p...

Autor: Marek Chalupa, Štěpán Chalupa
Projektant: Chalupa architekti s.r.o., AED project a.s.
Dodavatel: Hochtief CZ a.s.
Přihlašovatel: Radlice Rozvojová a.s., člen skupiny ČSOB
Investor: Radlice Rozvojová a.s., člen skupiny ČSOB
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2019
Cena CZ Bim za rozsah využítí technologie Bim v soutěži Stavba roku 2019
43. NOVÁ ZKUŠEBNA EXHALACÍ ČESANA - JIH, Mladá Boleslav

Budova nové zkušebny exhalací se nachází v centru vznikajícího areálu Škoda – auto a. s. na území bývalého Lihovaru. Tento prostor se nachází v ji...

Autor: Michal Hlaváček, Tomáš Skřivan, Ditta Johanovská,...
Projektant: Hlaváček – architekti, s.r.o.
Dodavatel: B.P.B.P. s.a., Bielsko Biala
Přihlašovatel: Hlaváček – architekti, s.r.o.
Investor: ŠKODA AUTO a.s.
44. Nízkoenergetické domy "Na Americe", Mníšek u Liberce

Jedná se o kouzelnou lokalitu návrší nad městečkem Mníšek u Liberce s neuvěřitelným výhledem na panorama Ještědu a s mírným sklonem k&nb...

Autor: Michal Hlaváček
Projektant: Hlaváček – architekti, s.r.o.
Přihlašovatel: Hlaváček – architekti, s.r.o.
Investor: KONHEFR, STAVBY A INTERIÉRY, S. R. O.
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2019
45. Modernizace trati Rokycany - Plzeň

Hlavním záměrem stavby Modernizace trati Rokycany – Plzeň, která je součástí vnitrostátního III. tranzitního železničního koridoru, západní část, ...

Autor: Ivan Pomykáček
Projektant: SUDOP PRAHA a.s.
Dodavatel: Sdružení MTS + SBT – MTÚ Rokycany – Plzeň (Metros...
Přihlašovatel: SŽDC s.o.
Investor: SŽDC s.o.
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2019
Cena Státního fondu dopravní infrastruktury v soutěži Stavba roku 2019
46. Cyberdog, Praha

Objekt je umístěn na pěším korzu u stanicemi Nové Butovice a Hůrka před Restaurací Trifot a průchodem do ulice Seydlerova a Ovčí hájek. Hned vedle...

Autor: David Černý, Tomáš Císař
Projektant: Black n´Arch s.r.o.
Dodavatel: Trigema a.s.
Přihlašovatel: Trigema a.s.
Investor: Trigema a.s.
47. Rekonstrukce historické budovy Národního muzea a výstavba spojovací chodby, Praha

Rekonstrukce historické budovy s novou vestavbou a dostavbou podzemní spojovací chodby, zastřešení atrií skleněnými střechami.

Reprezent...

Autor: Zdeněk Žilka
Projektant: Sdružení Národní muzeum
Dodavatel: Sdružení M-P-I Národní muzeum
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: Národní muzeum
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2019
Cena Ministerstva kultury ČR v soutěži Stavba roku 2019
48. Výstavba administrativních budov Palmovka park, Praha

Palmovka Park III - 3 podzemní podlaží a 7 nadzemních podlaží - železobetonová nosná konstrukce založená na pilotách, fasádní plášť v kombinaci ve...

Autor: Aulík Fišer architekti
Projektant: Aulík Fišer architekti
Dodavatel: Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: Metrostav Development a.s.
49. Lávka pro pěší přes Otavu, Hradiště - Sv. Václav, Písek - SO 301 Lávka

Řeka Otava je nad jezem u Václavského předměstí přemostěna dvěma nestejně dlouhými lávkami šířky 3 metry, které se setkávají na plošině čtvercovéh...

Autor: Josef Pleskot, Vladimír Janata
Projektant: AP ATELIER
Dodavatel: Metrostav a.s.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: Město Písek
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2019
Cena hlavního mediálního partnera časopisu Stavebnictví v soutěži Stavba roku 2019
50. Corso Pod Lipami, Řevnice

Lidé hledají symbiózu města a přírody. Starého a nového. Hledají takové místo pro svůj život, které skýtá určitou jedinečnost. Projekt&n...

Autor: Lukáš Ehl, Tomáš Koumar, Alena Šrámková
Projektant: Deltaplan spol. s r.o.
Dodavatel: Subterra a.s.
Přihlašovatel: EHLaKOUMAR ARCHITEKTI
Investor: 2Q spol.s r.o.
Ocenění: Titul v soutěži Stavba roku 2019
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2019
51. Lávka přes řeku Lubinu v Příboře

most jako kámen položený přes vodu

most lapidární

most socha – socha mostu

most jako městská scéna

most ja...

Autor: Petr Tej, Marek Blank
Projektant: Blank Tej s.r.o.
Dodavatel: KŠ Prefa, Prefa Štětí, Strabag, a.s.
Přihlašovatel: Blank Tej s.r.o.
Investor: Město Příbor
52. Rezidence u Veleslavínského zámku, Praha

Objekty 5 a 6 jsou čistě obytné s pěti nadzemními podlažími (5.NP ustupuje) a jedním podzemním podlažím, které je pro oba objekty stejný a navazuj...

Projektant: Ing. arch. Jaroslav Trávníček
Dodavatel: PP53, a.s.
Přihlašovatel: Neocity 6, s.r.o.
Investor: Neocity 6, s.r.o.
53. Kanceláře společnosti Deloitte, Praha

Kancelářský prostor je navržen jako obytná krajina by ATELIER KUNC architects – pohodlný a příjemný interiér, který stírá rozdíl ...

Autor: Atelier Kunc Architects / MgA. Michal Kunc, Ing. ...
Projektant: Jakub Cigler architekti
Dodavatel: K4 a.s.
Přihlašovatel: ATELIER KUNC architects, s.r.o.
Investor: Deloitte Česká republika