Zahraniční stavba roku 2020 - přihlášené stavby

/aktuálně probíhá administrace, formální kontrola a následné nahrávání přihlášených staveb/ seznam zobrazených staveb není konečný/